FORNØYD: Sivert Bjørnstad, Fremskrittspartiet

Halverte takster i to veiprosjekter:

Bompengekutt på 277 millioner i saldert budsjett

Fremskrittspartiet sørger for at ytterligere 277 millioner kroner brukes på å slette bompengegjeld i år. Det gir nær halverte takster i to prosjekter.

Publisert
  • Tiltaket er en del av enigheten om salderingen av 2020-budsjettet, som ble klar onsdag.
  • 138,5 millioner kroner brukes på å slette gjeld i bompengeprosjektet Kvammapakken på fylkesvei 7 og fylkesvei 49 i Kvam herad i Vestland fylke.
  • Et tilsvarende beløp brukes på kutt i bilistenes innbetalinger på E10 Leirvik ved Trældalstunnelen. Strekningen er en del av prosjektet E6 Hålogalandsbrua i Nordland fylke.

– Vi er selvfølgelig svært fornøyd med at vi også i nysalderingen, i tillegg til i budsjettet for 2021, får gjort noe med bompengebelastningen for folk flest, sier Frps finanspolitiker Sivert Bjørnstad til NTB.

Bompengegjelden vil bli slettet så raskt det er praktisk mulig. Takstene vil deretter bli redusert.

Stortinget vedtar det salderte budsjettet lørdag.

(©NTB)