SPARER: Elbileierne sparer 1,2 milliarder kroner i løpet av et år på å ikke betale bompenger. Her fra bomringen i Groruddalen i Oslo. Foto: Geir Olsen
SPARER: Elbileierne sparer 1,2 milliarder kroner i løpet av et år på å ikke betale bompenger. Her fra bomringen i Groruddalen i Oslo. Foto: Geir Olsen

Tallet som gjør elbileierne glade:

Sparer 1,2 milliarder i bompenger

Elbileierne sparer 1,2 milliarder kroner årlig på gratis bompasseringer. Men gleden tar gradvis slutt. Stadig flere innfører betaling også for elbiler.

Publisert Sist oppdatert

Frem til i år har elbiler med ett unntak passert gratis i alle landets bompengestasjoner. Vegdirektoratet har nå beregnet verdien av disse passeringene.

I 2018 passerte elbiler bomstasjoner hele 66 millioner ganger uten å betale. Verdien av disse passeringene utgjør milliardbeløp:

Dersom elbilene skulle betalt full pris som fossilbiler ville bompengene for elbileierne utgjort 1,2 milliarder kroner.

– Det er tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig inntekt per passering i de ulike bompengeprosjektene, sier Åge Jensen, avdelingsdirektør for brukerfinansiering i Vegdirektoratet.

Les også: Stengt inne – av én bom

200 passeringer

Den eneste bomstasjonen som inntil 2019 har tatt betalt for elbiler er på Svinesund – hvor hverken elbiler eller hydrogenbiler har fritak og dermed må betale full pris.

1,2 milliarder kroner utgjør ca. 10 prosent av bompengeinntektene, som ble på 11 milliarder kroner i 2018.

I år forventes bompengeinntektene å stige til 13 milliarder kroner.

Totalt var det 657 millioner passeringer i bomstasjonene i 2018. 544 millioner passeringer var med fossile personbiler i takstgruppe 1.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå er det 2,7 millioner personbiler i Norge. Hver av disse passerte dermed bomstasjoner 200 ganger i gjennomsnitt i 2018.

Men variasjonene er store.

Noen betaler aldri bompenger, mange betaler ofte. Finnmark har ikke et eneste bompengeanlegg, mens det snart er 83 bomstasjoner bare i Oslo.

Les også: Nå passerer vi 200 000 solgte elbiler

50 prosent

Nå blir det betaling for elbiler stadig flere steder. Stortinget har vedtatt at nullutslippsbiler skal betale inntil 50 prosent av takstene for fossile biler.

Fra april i år ble det innført bompenger for elbiler i Bergen. Fra juni innføres betaling også i Oslo. Etter hvert kommer stadig flere bompengeanlegg etter.