KLAR MED BRIKKENE: Bilistene i Oslo og Akerhus, som her på hovedinnfartsåren E6 nord for Oslo, skal betale over 73 milliarder i bompenger for å dekke Oslopakke 3. Foto: Espen Røst

Regnestykkene politikerne skal forhandle om

Så mye kan det koste deg å kjøre bil i Oslo

Bompengeøkningene i Oslo vil merkes for alle bilister, også de som kjører grønt. Forslaget som nå skal behandles, vil kunne gi elbilistene mellom 10.000 og 15.000 kroner året i bomkostnader.

Publisert Sist oppdatert

Styringsgruppa for Oslopakke 3 skal behandle forslaget 23. mai, og deretter ventes en politisk beslutning i Oslo bystyre og Akershus fylkesting.

Den politiske prosessen kan gi endringer på tallene i innspurten, men det ligger fast fra den siste stortingsproposisjonen at 73,6 milliarder (i 2016-kroner) til Oslopakke 3 skal tas inn fra bompenger fram til 2036.

Fra senvinteren 2019, og ved innføringen av bompenger for elbiler fra 1. mars 2020, vil veibrukerne i Oslo få kjenne på en helt ny bompenge-hverdag. 

Les saken: Slik blir Oslos bompengesjokk

Motor har gjort regneeksempler på kostnadene for tre av bilistgruppene på veinettet i og rundt hovedstaden.

Familier bosatt i nabokommunene vil få nesten en tredobling i bompengeutgiftene. Men det største bompengesjokket får bileiere innenfor dagens bomring, som til nå har sluppet bompenger når de bruker bil i store deler av Oslo.

Med ordinær bruk av bilen vil de måtte regne med bomutgifter årlig på over 20 000 kroner for diesel- og bensinbiler.

Elbileiere i Oslo må med ordinær bruk ut med omtrent en tusenlapp i måneden. For elbileierne i nabokommunene blir det enda dyrere, fordi de må passere bommene på kommunegrensene til Bærum, Romerike og Follo.

Se også: Advarer mot kraftig takstøkning 

Her er hva tre tenkte Oslo-familier med ordinær bilbruk må betale fra 2019 (2020 for elbiler), dersom forslaget fra sekretariatet for Oslopakke 3 blir vedtatt:

Familie 1:

Bosatt i en av Oslos nabokommuner. Én av de voksne bruker bil til jobben i Oslo som er innenfor dagens bomring. Familien tar ukentlig fire reiser til Oslo på handel, besøk og fritidsaktiviteter. To av turene er til ytre Oslo, kun over kommunegrensen, mens to turer er til Oslo innenfor dagens bomring. Alle reisene unntatt arbeidsreisene er utenfor rushtid.

  Med dieselbil Med bensinbil Med elbil Bompenger i dag 11 356 kr 11 356 kr 0 kr Bompenger fra 2019 29 994 kr 27 448 kr 14 510 kr Økning i kroner 18 638 kr 16 092 kr 14 510 kr Økning i prosent 164 % 142 %  

Elbiltakstene gjelder fra 1. mars 2020

Familie 2:

Bosatt i Oslo, utenfor dagens bomring. Én av de voksne bruker bil til jobben og kjører gjennom en av bommene i Oslo. I tillegg reiser familien fire turer i uka innenfor Oslo kommune på fritidsaktiviteter, handling og besøk, hvor de må passere en av bommene. Alle reisene unntatt arbeidsreisene er utenfor rushtid.

  Med dieselbil Med bensinbil Med elbil Bompenger i dag 14 892 kr 14 892 kr 0 kr Bompenger fra 2019 23 324 kr 21 134 kr 11 060 kr Økning i kroner 8432 kr 6242 kr 11 060 kr Økning i prosent 57 % 42 %  

Elbiltakstene gjelder fra 1. mars 2020 

Familie 3:

Bosatt i Oslo sentrum, innenfor dagens bomring, hvor den ene voksne bruker bil til jobb og passerer Ring 2 eller en av de nye «bompengearmene» til jobb. I tillegg reiser familien fire turer i uka innenfor Oslo kommune på fritidsaktiviteter, handling og besøk, hvor de må passere en av bommene. Alle reisene unntatt arbeidsreisene er utenfor rushtid.

  Med dieselbil Med bensinbil Med elbil Bompenger i dag 0 kr 0 kr 0 kr Bompenger fra 2019 23 324 kr 21 134 kr 11 060 kr Økning i kroner 23 324 kr 21 134 kr 11 060 kr

Elbiltakstene gjelder fra 1. mars 2020

Les saken: Skal kreve inn 280 milliarder i bompenger

Krever lavere takster

Leder for Høyres bystyregruppe i Oslo, Erik Lae Solberg, mener det blir for brå økning i bompengebetalingen spesielt for beboere innenfor dagens bomring.

– Det er fornuftig at bompengebyrden deles på flere. I dag er det bare halvparten av Oslos innbyggere som betaler når de kjører. Men de foreslåtte satsene på den indre bomringen er for høye, sier Erik Lae Solberg.

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening har sett på Motors eksempler. Hun krever at elbilsatsene reduseres.

– Stortinget har bestemt at elbiler skal betale maksimalt 50 prosent av det bensin- og dieselbiler gjør. Her blir det ikke halvparten, derfor må satsene reduseres. Stortingsvedtak må Oslo forholde seg til, sier hun.

NAF ber politikerne tenke seg om.

– Nå må politikerne se på helheten i det de vedtar. Det grunnleggende problemet er at politikerne har bestemt at de pengene de trenger for å videreutvikle vei- og kollektivnettet i Oslo og Akershus hovedsakelig skal komme fra biltrafikken. Samtidig har de allerede besluttet at biltrafikken skal reduseres med 20 prosent. Over tid kan det bli vanskelig å forene disse to målene, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

Styringsgruppa for Oslopakke 3 skal ta stilling til bompengeforslaget fra sekretariatet for Oslopakke 3 23. mai. I styringsgruppa sitter fylkesordføreren i Akershus, samferdselsbyråden i Oslo, samt veidirektøren og Jernbanedirektoratets direktør.

Deretter skal den fremtidige bompengeordningen vedtas i Akershus fylkesting og Oslo bystyre.