NY VEI KOMMER? Dagens E18-strekning gjennom Ramstadsletta er en av landets mest trafikkerte veier. Foto: Peter Raaum

Enighet på Stortinget:

10,7 milliarder i bom-regning for 4,4 km vei

Et stortingsflertall er enig om utbygging av første fase på ny E18 Vestkorridoren ut av Oslo. Kommende fredag vedtas trolig en utbygging av 4,4 km motorvei hvor bilistene skal betalte 10,7 milliarder kroner i bompenger.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Strekningen Lysaker-Ramstadsletta er første delstrekning på ny E18 Vestkorridoren, det største veiprosjektet i Oslopakke 3.

Utbyggingen inkluderer riktignok bussvei, sykkelvei og en ny fylkesvei, men den store delen av kostnadene er knyttet til selve motorveien – tre felt i hver retning.

Byrådet i Oslo har strittet mot forslaget, fordi man mener veien vil øke trafikkmengden inn mot hovedstaden. Men Arbeiderpartiet nasjonalt har gått mot det Ap-dominerte byrådet i Oslo, og sikret flertall på Stortinget.

Les også: River vestkantvillaer for milliardbeløp

Siste spenning

Den siste spenningen knytter seg til om fylkeskommunen vil samtykke til å stille garanti for utbyggingen, slik det er vanlig for riksveier i Norge.

Den politiske ledelsen i Viken fylkeskommune har tidligere sagt nei, men det er gjort endringer i prosjektet som kan påvirke beslutningen.

I Stortingsproposisjonen heter det at Akershus fylkeskommune (som inngår i nye Viken) garanterer for prosjektets gjeld inntil 15,84 milliarder 2018-kroner.

Statlige midler skal dekke 5,5 milliarder, mens bompengene dekker 10,7 milliarder kroner.

Netto samfunnsøkonomisk nytte for prosjektet er beregnet til minus 1,2 milliarder kroner.

Regulerer med bompenger

I proposisjonen heter det at en ny vei i utgangspunktet vil gi beregnet trafikkøkning på 12 prosent, men at denne reguleres ned til dagens nivå gjennom bompengene.

For å hindre at bompengeregimet flytter trafikken til sideveiene, foreslås det sideveisbommer på alle de lokale veiene i Bærum fører inn til Oslo. Nær 25 prosent av trafikken er antatt å komme på disse sideveiene.

I dag utgjør tungtransport under 10 prosent av trafikken på strekningen.