MULIG BRANNFARE: Siden i sommer er kunder både hos BMW og Ford blitt bedt om å droppe lading. Brannfare-krisen trekker i langdrag.

BMW berørt på nytt:

Brannalarmen går for ladbare biler

Mulig brannfare ved ladehybrider og elbiler fra Hyundai, GM, Ford og BMW får alarmen til å gå blant bilprodusentene. Nå kommer en ny tilbakekallingsaksjon fra BMW.

Publisert Sist oppdatert

Stadig flere av de store bilprodusentene har problemer med sine ladbare modeller og må kalle tilbake biler for å utbedre mulige feil.

Det er ikke et nytt fenomen at elbiler og hybrider blir tilbakekalt på grunn av mistanke om brannfare:

Og i år har det vært uvanlig mange episoder der det er blitt varslet om mulig brannfare på biler utstyrt med høyspennings-batteripakker:

I USA gransker myndighetene General Motors for mulig brannfare ved elbilen Chevrolet Bolt. Det kan føre til tilbakekalling av 80.000 biler (i overkant av 300 Bolt er registrert i Norge).

Ford og BMW med tilbakefall

Få dager etterpå var det Ford som gikk ut og annonserte at problemene var større enn de hadde håpet.

I mellomtiden må kundene la være å lade bilen sin med ledning, og de er blitt tilbudt et gavekort for bensin verdt 5000 kroner.

Nå er det BMW som på nytt er i søkelyset.

Det skal ikke dreie seg om den samme feilen som i august, men opphavet skal være av lignende art:

Urenheter som har havnet i battericellene under produksjonsprosessen, ifølge Automotive News, som siterer en talsmann for BMW i Nord-Amerika.

Slike produksjonsfeil kan i verste fall kan føre til kortslutning - og mulig brann.

Kan kortslutte

I en uttalelse fra merket heter det:

«I forbindelse med BMWs løpende kvalitetsanalyser har det blitt avdekket en risiko for at det kan finnes en feil i enkelte av cellene i høyspenningsbatteriet som brukes i våre plug-in hybrider. Dette gjelder biler produsert i perioden 20.01.20 til 18.09.20. I svært sjeldne tilfeller kan denne feilen forårsake kortslutning når høyspenningsbatteriet lades.»

Globalt skal det være rundt 26.700 biler som kan være berørt – av disse er cirka 9000 levert til kunder.

Over 500 norske kunder berørt

– For Norge er det potensielt 1080 biler som er berørt, hvorav rundt halvparten levert til kunder, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Norge.

– Disse kundene ble varslet digitalt 7. oktober via app og melding til bilen, med påfølgende brev i posten.

– Inntil vi får kontrollert disse bilene oppfordrer vi kundene til å ikke lade bilen. Vi beklager selvsagt de ulempene dette medfører, både for våre kunder og våre forhandlere, sier Tegneby.

BMW vil ikke si hvilken leverandør av battericeller det dreier deg om, men ifølge amerikanske trafikksikkerhetsmyndigheter (NHTSA), skal cellene stamme fra Samsung.

BMW får også battericeller fra kinesiske CATL og kommer i fremtiden til å ha svenske Northvolt, som de signerte en kontrakt verdt 20 milliarder kroner med i sommer, som leverandør.

Setter CO2-målene i fare

De mange tilfellene av mistanker om brannfare risikerer å gjøre det vanskeligere for bilprodusenter som er berørt å nå utslippsmålene for 2020.

De risikerer dermed å måtte betale straffegebyr til EU-myndighetene.

Ford har allerede uttalt at problemene med Kuga gjør at de nå må se etter en industriell partner de kan kjøpe utslippskvoter fra, et partnerskap av den typen FCA (Fiat-Chrysler) og Tesla allerede har.

Til tross for de mange tilbakekallingene, så har de faktiske tilfellene av brann i elbiler og hybrider så langt vært svært sjeldne – et faktum som i noen grad trolig kan tilskrives at bilprodusentene bruker føre var-prinsippet i stor utstrekning.