HEVER UTSLIPPSGRENSENE: Fra 1. april har Trump innført vesentlig mer romslige utslippskrav for biler enn det tidligere var lagt opp til. Foto: Tia Dufour, The White House
HEVER UTSLIPPSGRENSENE: Fra 1. april har Trump innført vesentlig mer romslige utslippskrav for biler enn det tidligere var lagt opp til. Foto: Tia Dufour, The White House

Drahjelp til bensinbiler:

Trump reduserer utslippskrav

President Donald Trump reduserer ytterligere utslippskravene til bilparken. Trump har gjort et stormløp mot forgjengerens klima- og miljøpolitikk, etter eget utsagn for å sikre en konkurransekraftig amerikansk industri.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Biler i USA skal få slippe ut vesentlig mer enn det som har vært målet til nå.

En av faktorene som har gitt elbilene fotfeste i noen stater i USA, er at delstatsmyndighetene har hatt muligheten til å innføre sine egne utslippsbegrensninger. 

Særlig den folkerikeste av dem, California, har vært kjent for å ha langt strengere krav enn de føderale myndigheter stiller.

I september 2019 innførte EPA, etaten med ansvar for den føderale miljøvernpolitikken, et forbud mot å innføre spesifikke utslippskrav på delstatsnivå, noe som ble sett på som et nederlag for miljø- og klimakampen.

De annonserte også de mindre strenge utslippsgrensene som kommer nå, noe som splittet bilprodusentene.

Krevet reduksjon

Etter at koronakrisen slo inn for fullt, ba president Trump myndighetene om å slutte å håndheve lovene som begrenser forurensningsnivåene fra industrien.

Og nå er det altså utslippene fra bilindustrien spesielt som skal kunne forbli høyere enn regelverket hittil har tillatt.

Det opprinnelige regelverket ville krevet en reduksjon i forbruk (og dermed CO2-utslipp) på tvers av flåten (altså hele modellrekken), til hver produsent, frem til 2026.

Nå reduseres dette utslippsmålet til 1,5 prosent.

Kravet til nå tok sikte på at de nyproduserte bilene skulle ha et snittforbruk begrenset til tilsvarende 0,43 liter per mil fra 2025, noe man beregnet ville redusere bilenes utslipp gjennom sine livsløp med hele seks milliarder tonn CO2.

Grensen Trump innfører er vesentlig høyere: 0,63 liter per mil, 46 prosent høyere.

– For å støtte industrien

Trump selv hevder dette vil lette på kostnadsnivået for bilprodusentene og dermed senke bilprisene – noe som vil komme forbrukeren til gode.

Nettstedet electrek.co rapporterer at forbruker- og miljøorganisasjonene er av en annen oppfatning. Forbrukerorganisasjonen Consumer Reports ser det i hvert fall ikke slik.

David Friedman, en talsmann for Consumer Reports, mener det vil føre etter større etterspørsel etter fossilt drivstoff, noe som igjen vil drive drivstoffprisene i været.

En av frontmennene i klimakampen i USA, Dan Becker i Safe Climate Campaign, mener produsentene på sin side har mindre interesse av å selge klimavennligere biler med lave eller null utslipp, og at det vil bli fritt frem for store, bensintørste biler - noe som både vil gå ut over klimaet, miljøet og etterhvert driftskostnadene for folk flest, da bensinprisene vil øke.