TOMT: På den store kontrollstasjonen på Minnesund, langs motorveien mellom Oslo og Hamar, er det nesten aldri kontroller av personbiler.
TOMT: På den store kontrollstasjonen på Minnesund, langs motorveien mellom Oslo og Hamar, er det nesten aldri kontroller av personbiler.

Bare 1,5 prosent kontrolleres årlig:

Her blir du nesten aldri stanset i kontroll

Statens vegvesen mener det er for utfordrende å kontrollere personbiler langs motorveiene. Med dagens tall går det over 60 år mellom hver gang en gjennomsnittsbilist stanses i teknisk kontroll.

Publisert

Synes du det er lenge siden du ble stanset i teknisk kontroll av Statens vegvesen?

Det er ikke så rart.

Vegvesenet vil helst kontrollere tunge kjøretøy, og dropper nesten helt å kontrollere personbiler langs de stadig flere høyhastighets motorveiene med mye trafikk.

– Det er sjelden vi kontrollerer lette kjøretøy på veier med høy fartsgrense og mye trafikk, som på motorveiene, bekrefter Kjetil Mansåker Wigdel, avdelingsdirektør for trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen.

Årsaken er rett og slett at det er utfordrende med den høye farten og den høye trafikktettheten.

41.000 kontroller

– Det er fare for uheldige situasjoner. Under slike kontroller må all trafikk dirigeres til høyre fil, og hastigheten må gradvis reduseres. Dessuten blir det raskt fullt på kontrollplassen, og høy belastning på veiene mellom hovedveien og kontrollstasjonen.

Ferske tall fra Statens vegvesen viser at 41.000 lette kjøretøy ble kontrollert i tekniske kontroller langs veiene i 2020. I tillegg ble ytterligere 7000 kjøretøy og dets sjåfører sjekket for dokumenter som vognkort og førerkort.

Antallet kontroller var i 2020 ca. åtte prosent lavere enn i et normalår som 2019. Hovedårsaken til nedgangen er koronasituasjonen, ifølge kommunikasjonsrådgiver Torstein Paulsen i Statens vegvesen.

Over 60 år

Drøyt 40.000 tekniske kontroller av lette kjøretøy årlig innebærer at det går mellom 60 og 70 år mellom hver gang en gjennomsnittsbilist stanses i teknisk kontroll av Statens vegvesen. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det nå 2,8 millioner personbiler i Norge.

Kjetil Mansåker Wigdel forteller at det er lenge siden også han ble stanset.

– Sist jeg selv ble stoppet i teknisk kontroll var for over 30 år siden, på slutten av 80-tallet.

Har du en nyere bil, vil det trolig gå enda lengre mellom hver tekniske kontroll. Når vegvesenet først kontrollerer, sjekker de bevisst kjøretøy de mener det kan være noe galt med.

Prioriterer tunge

Statens vegvesen har et 90-talls kontrollplasser. Stadig flere av dem, gjerne de største og fineste, ligger på høyhastighetsveier med høy trafikk. Disse brukes stort sett bare til å kontrollere tunge kjøretøy.

– Kontrollvirksomheten og de store kontrollstasjonene har hovedfokus på tunge kjøretøy, bekrefter Wigdel.

Nesten dobbelt så mange tunge kjøretøy som lette kjøretøy kontrolleres teknisk langs veiene. I 2020 ble 79.000 tunge kjøretøy kontrollert, viser ferske tall.

LANG, LANG REKKE: Kontrollørene til Statens vegvesen prioriterer heller kontroller av lette kjøretøy på mindre veier, som her sist sommer på Varpet kontrollstasjon langs riksvei 4 på Hadeland.
LANG, LANG REKKE: Kontrollørene til Statens vegvesen prioriterer heller kontroller av lette kjøretøy på mindre veier, som her sist sommer på Varpet kontrollstasjon langs riksvei 4 på Hadeland.

Mindre veier

Når Statens vegvesen ønsker å kontrollere lette kjøretøy, velger de heller å stå på mindre veier.

Men Wigdel advarer bilister med teknisk dårlige kjøretøy mot å tro at de aldri vil bli tatt langs motorveiene.

– Innimellom har vi aksjoner i samarbeid med politiet også på disse veiene, hvor vi vinker inn store deler av trafikken.

Dessuten er Utrykningspolitiet jevnlig til stede også langs motorveiene.