BLIR BILLIGERE I DRIFT: Hyundai – her med to generasjoner av hydrogenbiler fra merket,  Nexo og ix35 – er en av produsentene som satser fremtidsrettet på hydrogenbiler ved siden av batterielektriske biler. Foto: Knut Moberg
BLIR BILLIGERE I DRIFT: Hyundai – her med to generasjoner av hydrogenbiler fra merket, Nexo og ix35 – er en av produsentene som satser fremtidsrettet på hydrogenbiler ved siden av batterielektriske biler. Foto: Knut Moberg

Nytt håp for hydrogenbilene?

– Hydrogen vil bli like rimelig som bensin i 2025

Energimyndighetene i California gir hydrogen-tilhengerne nytt håp. Prisen for å fylle hydrogen i 2025 vil være på nivå med bensin.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Energikommisjonen i California har en plan for klimavennlig produksjon av hydrogen.

Bilindustrien er delt i to om fremtiden til brenselcellebilene, disse elbilene som får strømmen sin fra hydrogenmatede brenselceller i stedet fra en stor batteripakke og som til daglig kalles hydrogenbiler.

Volkswagen har nylig gått ut og sagt at hydrogen som energibærer ikke er veien å gå for personbiler, kun for tyngre kjøretøy. 

Andre produsenter, som Toyota og Hyundai, satser derimot fortsatt på videreutviklingen av hydrogenbilene og BMW har hengt seg på, i samarbeid med Toyota.

Like billig om fem år

Nå får disse vann på mølla takket være en rapport fra Californias energikommisjon, der det hevdes at de vil kunne oppnå prisparitet mellom hydrogen og bensin innen 2025 – det vil si at de to energikildene koster det samme.

Rapporten inkluderer en plan for utbygging av produksjonsanlegg for fornybart hydrogen i delstaten. Planen er basert på en prognose som indikerer at fremtidig etterspørsel og prisnivå vil sørge for at investeringene blir lønnsomme.

Prisnivået kommisjonen regner med å kunne komme ned i innen 2025 ligger på mellom 6,00 og 8,50 dollar per kilo, som tilsvarer prisprognosen på en tilsvarende energimengde i bensin.

Dette inkluderer dessuten ikke subsidiet som støtteordningene fra staten California bevilger, med andre ord vil hydrogenet kunne være konkurransedyktig enten støtteordningene opprettholdes eller ikke.

Mangler fyllemulighet

Så gjenstår det at energiutnyttelsen til hydrogenbiler ikke er like effektiv som den i batterielektriske biler. Det gjenstår altså en vei å gå.

Bilprodusentene som fortsetter å satse på hydrogen for personbiler mener brenselcellebilene vil ha en utfyllende rolle i forhold til de batteridrevne, da disse heller ikke i fremtiden vil passe til alles bruksmønster.

Så kommer spørsmålet om infrastruktur for å fylle hydrogen på tanken. I Norge i dag finnes kun én fyllestasjon for hydrogen. Regjeringens hydrogenstrategi, som nylig ble presentert, inneholder heller ingen spesifikk plan for utbygging av et nettverk av fyllestasjoner.

Nylig mobiliserte norske hydrogenbileiere for å kreve nye planer på dette området.