MOT SLUTTEN FOR EKSOS? For å nå målene i Paris-avtalen foreslår EU-kommisjonen drastiske tiltak.

EU-kommisjonen forbereder nye tiltak:

«Dette er i realiteten et forbud mot bensin- og dieselbiler fra 2025»

Det kan gå mot slutten for forbrenningsmotoren raskere enn de fleste trodde, hvis de nyeste forslagene fra EU-kommisjonen går gjennom.

Publisert Sist oppdatert

Det var tyske Bild am Sonntag (innlogging) som først brakte nyheten.

EU gjør seg som kjent klar til å stramme inn utslippskravene for personbiler ytterligere, for å oppfylle målene som er satt i Paris-avtalen.

Allerede 2020/2021-målene for CO2-utslipp har gjort at bilprodusentene er inne i en voldsom omlegging til elektrifiserte drivlinjer.

Fokus på EU7

Forslagene denne gangen gjelder den kommende utslippsnormen EU7, som skal erstatte dagens ulike EU6-normer fra 2025. EU ønsker å sette mye lavere utslippsgrenser innenfor rammen av den kommende Euro 7-utslippsstandarden.

En studie fra EU-kommisjonen skal nå danne grunnlaget for de nye grenseverdiene for utslipp, med karbonmonoksid (CO) og nitrogenoksider (NOx) i fokus.

Ifølge den tyske avisen skal studieforfatterne ha konkludert med at oppnåelsen av klimamålene vil kreve betydelig strengere utslippsforskrifter enn i dagens Euro 6-standard.

– I realiteten et forbud

Det tyske bilindustriforbundet VDA advarer allerede om at forslaget kan bety en nedleggelse av forbrenningsmotoren, altså diesel- og bensinbiler, fra 2025.

– Med innføringen av den planlagte Euro 7-standarden vil EU-kommisjonen de facto forby biler med forbrenningsmotorer fra 2025, sier Hildegard Müller, president i VDA, til det tyske nyhetsbyrået DPA.

Forbundet frykter at forbrenningsmotorer ikke lenger være konkurransedyktige, hvis grensene for eksosutslipp er for lave.

Kraftig innskjerping

EU-kommisjonen har hentet inn anbefalinger fra sitt ekspertpanel, Advisory Group on Vehicle Emission Standards (AGVES), som foreslår:

  • Nye kjøretøy skal bare kunne slippe ut 30 mg nitrogenoksider per kilometer (et enda strengere forslag anbefaler maksimalt 10 mg/km). Det er ned fra dagens 60 mg/km for bensinbiler og 80 mg/km for dieselbiler.
  • CO-utslipp (karbon monoksid) bør reduseres til 100-300 mg/km fra 500-1000 mg/km.
  • Målinger i reell trafikk (RDE, eller Real Drive Emissions) vil få strammet inn standardene kraftig og ingen unntak skal lenger godtas.
  • Kjøretøyene vil måtte tilfredsstille kravene både i - 10 grader og i + 40 grader, samt i en høyde av 1000 og 2000 meter over havet.
  • I tillegg legges til grunn at levetiden for nye kjøretøy defineres som 15 år og/eller 240.000 kilometer, også med kjøring med tilhenger, takboks eller sykkelstativ.

Selv om EU-kommisjonen bestilte studien for at den skulle være basis for de videre vurderingene, er ingenting avgjort ennå.

EU-kommisjonen skal fatte et lovgivende vedtak angående de neste utslippstakene i løpet av neste år.

Industriforbundet advarer

Likevel slår altså VDA alarm. Ikke bare om grenseverdiene i seg selv, men også om hvordan de testes.

Det anbefales nemlig at grenseverdiene skal følges, ikke bare i gjennomsnitt via testen, men også under maksimal belastning - altså der utslippene er på det høyeste nivået.

– Kommisjonen ønsker at et kjøretøy i fremtiden må forbli praktisk talt utslippsfritt i enhver kjøresituasjon, enten den kjører med tilhenger på fjellet eller om den kjører i langsom bytrafikk, hevder Müller.

– Det er teknisk umulig, og alle vet det.

En kortsiktig overgang til batterielektrisk mobilitet er ikke en løsning for VDA-presidenten. Müller fremholder blant annet mangelen på ladeinfrastruktur.

Vil forlenge insentiver

Det foreligger ingen offisiell reaksjon fra den tyske forbundsregjeringen ennå, men det er kjent at økonomiminister Peter Altmaier (CDU) har tatt til orde for å utvide den såkalte innovasjonspremien (støtteordninger for lav- og nullutslippsbiler).

Premien, som ble introdusert i koronakrise-pakken som nå er gyldig til slutten av 2021, bør forlenges til 2025, mener ministeren

– Jeg vil at hundretusener av ansatte i bilindustrien fortsatt skal ha gode jobber å gå til om 10 eller 15 år, sa Altmaier.

– Innovasjonspremien gir et viktig bidrag til dette.

Sosialdemokratene (SPD) krever nå også en forlengelse av kjøpepremien, men bare for rene elbiler.

VW gjør seg klare

Bilgiganten Volkswagen er på sin side godt i gang med å forberede seg til den nye fremtiden.

I et intervju med Automobilwoche nylig, sa VW-sjef Herbert Diess at han er overbevist om at overgangen til e-mobilitet vil gå sin gang:

– I mange land foregår en diskusjon om når bare nullutslippsbiler kan selges, sa Diess.

– Restriksjoner for registrering av biler med forbrenningsmotor - eller til og med forbud mot dem - vil automatisk svare på spørsmålet om hva kunder fortsatt vil kunne kjøpe i fremtiden, sa Diess.

Han la til at i land med lite trafikk ville det være fornuftig å «tenke elektrisk fra begynnelsen av».