TROR PÅ BIO: Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge, mener bruk av biodrivstoff i forbrenningsmotorer bidrar mer til å redusere klimagassutslipp enn elbilpolitikken gjør. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen og Drivkraft Norge
TROR PÅ BIO: Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge, mener bruk av biodrivstoff i forbrenningsmotorer bidrar mer til å redusere klimagassutslipp enn elbilpolitikken gjør. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen og Drivkraft Norge

Vil krisen styrke bensin og diesel i bilmarkedet?

– Elbilpolitikken gir begrensede utslippsreduksjoner

Elbilene velter over oss, men generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik i Drivkraft Norge konstaterer at elbilpolitikken koster staten stadig mer. – Og den gir forholdsvis begrensede norske utslippsreduksjoner, hevder hun.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Mange spør oss om koronakrisen vil føre til et comeback for biler som går på diesel eller bensin? Vi har bedt fire aktører om svar. I dag: Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Analyseselskapet Wood Mackenzie ser for ser ennedgang i salget av elektriske biler på hele 43 prosent i 2020, og fra Kina – verdens største bilmarked – tyder salgstallene på at nybilkjøpere nøler med å velge ukjent teknologi i usikre tider.

Også i Norge går de fleste biler på bensin eller diesel, selv om elbilene dominerer nybilsalget. Vil koronapandemien føre til at også norske bilkjøpere vender tilbake til bensin og diesel?

– Er det én ting som er helt sikkert, så er at det er vanskelig å vite med sikkerhet hva som skjer fremover. Teknologiutviklingen går raskt, både for drivlinjer og drivstoff.

– Hvordan tolker du utviklingen i nybilsalget?

– Salget av nye biler har gått ned fra 2017 til i dag. I 2019 ble det kjøpt ca 140.000 nye biler. Av disse utgjorde elbilene 42 prosent, mens biler med forbrenningsmotorer og hybrider altså utgjorde de resterende 58 prosent. I tillegg ble det i 2019 kjøpt ca 480.000 bruktbiler, og ifølge DinSide utgjorde dieselbiler halvparten av disse. Av en personbilpark på 2,8 millioner biler utgjorde elbilene 9 prosent i 2019. De aller fleste bilkjøp, selv i Norge, er altså en hybrid eller en bil med forbrenningsmotor.

– Men alt i alt handler vi færre biler?

– Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken viser at bilsalget i 2020 gikk opp i januar sammenlignet med året før, men har deretter gått ned. Særlig i mars. Mange venter med bilkjøp. Koronakrisen gjør kanskje mange usikre og medfører at man tenker seg ekstra nøye om før man bruker pengene sine på ny bil. Kanskje beholder de bilen sin litt lengre. Krisen ser dermed ut til å styrke forbrenningsmotorens posisjon i det norske markedet, i den forstand at færre kjøper helt ny bil. Desto viktigere blir det med økt innblanding av biodrivstoff, slik at vi kan kutte utslipp fra eksisterende bilpark.

– Hvordan ser du det internasjonale bildet?

– Hvordan pandemi-krisen vil påvirke bilindustrien internasjonalt er vanskelig å si. Situasjonen kan bli økt støtte til produksjon av elbiler eller utfallet kan bli å holde på eksisterende produksjonslinjer for å opprettholde arbeidsplasser. Kanskje EU lemper på utslippskravene til bilindustrien for å holde hjulene i gang.

– Du snakker alltid varmt om biodrivstoff…

– Elbilene bidrar med reduserte klimagassutslipp fra veitrafikken i Norge, men bruk av biodrivstoff i forbrenningsmotor bidrar enda mer. Nærmere bestemt med tre ganger så stor effekt: 1,5 millioner tonn CO2 pr år.

– Og da er løsningen?

– Flytende drivstoff vil i fremtiden inneholde en økende andel fornybart drivstoff og er helt avgjørende for at Norge skal nå sitt klimamål da det gir utslippsreduksjoner i eksisterende bilpark. Fornybare råvarer sammen med karbonfangst vil kunne gjøre at bruk av flytende drivstoffer reduserer klimagassutslippene i atmosfæren. Vi ønsker derfor en teknologinøytral politikk, som styrer markedet i retning av teknolog med mindre utslipp, ikke en som teller antall elbiler og liter biodrivstoff. Elbilpolitikken koster staten stadig mer, og gir forholdsvis begrensede norske utslippsreduksjoner.

Teknologinøytral

– Hvordan ser regnestykket ut?

– Hvis politikken hadde vært teknologinøytral, ville vi kunne fått større utslippsreduksjoner til lavere kostnader per redusert tonn CO2. I dag er det bruken av biodrivstoff (i et kjøretøy med forbrenningsmotor) som bidrar med de største klimagassutslippene fra transportsektoren. I 2019 ga bruken av bio en reduksjon på nesten 1,5 millioner tonn CO2, mens elbilene reduserte med 0,4 millioner tonn.

– Så hva ser du i den andre enden av krisen?

– Kanskje krisen også retter oppmerksomheten mot mer kostnadseffektiv miljøpolitikk? Uansett hva slags bil du ender opp med å kjøpe, er du velkommen innom vår bransjes energistasjoner. De vil tilby deg den energiformen du ønsker.

PS: Norsk Petroleumsinstitutt endret navn til Drivkraft Norge i 2017 grunnet overgangen fra «bensinstasjoner» til «energistasjoner».