AVHENGER AV 2021-VALGET: Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforbund, mener det ikke er noen grunn til å forvente at bensin- og dieselmodeller vil styrke seg på bekostning av ladbare biler. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen og Tomm W. Christiansen

Hva betyr krisen for bensin og diesel i bilmarkedet?

– Tror ikke bensin og diesel vil styrke seg

Elbilmoms og valutakurs kan i prinsippet utfordre de elektrifiserte bilenes posisjon, men ekspertene tviler. – Det er ingen grunn til å forvente at bensin- og diesel vil styrke seg på bekostning av ladbare biler, sier Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Mange lesere spør oss om koronakrisen vil føre til et comeback for biler som går på diesel eller bensin? Vi har bedt fire eksperter om svar. I dag: Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening.

 Analyseselskapet Wood Mackenzie ser for ser en nedgang i salget av elektriske biler på hele 43 prosent i 2020, og fra Kina – verdens største bilmarked – tyder salgstallene på at nybilkjøpere nøler med å velge ukjent teknologi i usikre tider.

Også i Norge går de fleste biler på bensin eller diesel, selv om elbilene dominerer nybilsalget. Vil koronapandemien føre til at også norske bilkjøpere vender tilbake til bensin og diesel?

Erik Andresen, direktør for interesseorganisasjonen til 25 av landets største bilimportører, vil ikke være veldig sikker i sine spådommer.

– Det er ikke lett å gi noe klart svar på det. Alt er usikkert om dagen, og situasjonen endrer seg stadig. I fabrikkene har man begynt å sette produksjonen i gang igjen. Men for bilkundene er det to ting som betyr noe: Prisen og selve bilen. En elbil vil fortsatt ha fordelen at den er billig å drifte.

– Men hva er gunstig nå, med kalkulatoren i hånd?

– Der er svaret klart: Ladbare biler!

Les også: – Bensin- og dieselbiler jobber i motbakke, mener råvare-analytiker Annonseblokk (Motor.no_blokk_1)

Moms – når og hvordan

– Hva vil påvirke utviklingen?

– For det første, eurokursen. Og der har elbilene den ulempen at det er hele bilprisen som treffes av valutaendringene, mens en bensin- eller dieselbil har en relativt høy engangsavgift som komponent i salgsprisen, og denne rammes ikke av svekket kronekurs. For det andre: Innføringen av moms på elbiler. Der er spørsmålene: Når – og hvordan? I inneværende stortingsperiode tyder ingenting på at det vil bli innført med det første, men på sikt vil det bli innført moms på en eller annen måte. Samtidig tyder ingenting på at myndigheter og Stortinget vil gå bort fra målet om at alt nybilsalg skal bli nullutslipp.

– Hvilke modeller ser du for deg?

– Et alternativ til momsfritaket er å innføre et bunnfradrag for elbilene. Eventuelt må annen teknologi bli dyrere. Samtidig vet vi at batteriteknologien og dermed elbilene blir stadig rimeligere.

Les også: – Elbilpolitikken gir begrensede utslippsreduksjoner

Balansekunst

– Men avgifter kommer?

– Det er naturlig å tro at moms blir innført på et eller annet tidspunkt, og at økte avgifter kan komme på andre drivlinjer. Hvis Stortingets føringer består, vil man bruke de verktøyene man har. Kunsten er å balansere dette på en klok måte og ikke ta de store grepene over natten.

– Vil koronakrisen sette 2025-målet om et nybilsalg med bare nullutslipp i spill?

– Ingenting tyder på det. Men mye avhenger av stortingsvalget i 2021, der man for eksempel kan tenke seg som en hypotese at Miljøpartiet De Grønne kommer i vippeposisjon. På den annen side: Det er tenkelig at ESA (EFTAs overvåkningsorgang) krever at Norge innfører moms på elbil, men i så fall vil dette sannsynligvis kunne innføres gradvis.

– Men hvordan påvirkes styrkeforholdet mellom de forskjellige drivlinjene i det markedet vi har nå?

– På bruktmarkedet går det for tiden relativt bra, men også der blir det stadig mer ladbart, ifølge tallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Samtidig ser vi foreløpig ingen dropp i fossilbilprisene.

Vil ikke styrke seg

– Hvordan ser du dette utvikle seg fremover?

– Med alle forbehold om at det hersker stor usikkerhet rundt dette nå: Konkurranseforholdet mellom drivlinjene bestå, og det er ingen grunn til å forvente at bensin- og diesel vil styrke seg på bekostning av ladbare biler. Tvert imot vil det snart komme nye og attraktive elbiler på markedet, som nordmenn etterspør – for eksempel Ford Mustang Mach-e og Tesla Model Y. Etterspørselen er i stor grad politisk styrt og det er ingen grunn til å forvente at føringene med det grønne skiftet vil frafalles, avslutter Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening.