VENTER PÅ HJELP: Cindy Rivas-Montano og Daniel Lundgren med BMWen de ikke får brukt, mens de venter på hjelp fra forbrukerapparatet.

Ap krever statsråd-svar:

– Uholdbart at man ikke får bruktbilhjelp

Bruktbilproblemene til Cindy og Daniel havner nå på statsrådens bord. – Dagens situasjon er uholdbar, sier Arbeiderpartiets Kari Henriksen.

Publisert Sist oppdatert

På grunn av omorganisering og flytting greier Forbrukerklageutvalget i år kun å behandle en firedel så mange saker som i et normalår.

Cindy Rivas-Montano og Daniel Lundgren i Drammen klaget i fjor vår bruktbilkjøpet sitt inn for Forbrukerrådet, som ikke fikk til å mekle til enighet mellom dem og bruktbilbutikken de kjøpte av.

Dermed gikk saken videre til Forbrukerklageutvalget.

Men der ligger den i en lang kø. Forbrukerklageutvalget klarer ikke å behandle saken før til våren. Da har det gått to år. I mellomtiden har paret en bruktbil de ikke får brukt.

Paret er ikke alene. Mange forbrukere står i klagekø. Men mange gir også opp, og trekker sakene sine fra køen i forbrukerapparatet, melder Forbrukerklageutvalgets sekretariat.

Sendt spørsmål

– Det er en uholdbar situasjon. Så lang ventetid rammer vanlige folk hardt, sier stortingsrepresentant Kari Henriksen, som har ansvar for forbrukersaker i Arbeiderpartiet.

Hun har nå sendt et skriftlig spørsmål til barne- og likestillingsminister Kjell Ingolf Ropstad, som også er forbrukerminister.

– Hva vil ministeren gjøre for at folk skal få den hjelpen de har krav på, spør Henriksen i sitt brev.

KREVER HANDLING: Arbeiderpartiets Kari Henriksen.

– Finn løsning

Problemene i forbrukerapparatet har lenge vært en varslet krise. Ledelsen i Forbrukerklageutvalget tok opp sine bekymringer både i fjor og tidligere i år, blant annet i siste årsrapport.

– Hvordan har ministeren fulgt opp disse bekymringene, spør Henriksen i sitt brev til Ropstad.

Til Motor spør hun om regjeringen kan leve med dagens situasjon.

– For det kan ikke de som venter på å få sakene sine behandlet. Statsråden må finne en løsning, sier Henriksen.

– Uholdbart

Også NAF reagerer.

– Det er skremmende lang saksbehandlingstid både i Forbrukerrådet og Forbrukerklageutvalget. To års saksbehandlingstid har store konsekvenser for forbrukerne, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

NAF og Norges bilbransjeforbund klaget i mai til departementet, men har ifølge Sødal fortsatt ikke fått svar.

– Situasjonen er uholdbar, mener NAF – som krever at bemanningen styrkes i en periode for å få unna klagebunkene.

Den lange ventetiden har ført til at NAF i stedet sender konflikter etter bilkjøp til forliksrådene, selv om det ofte er en dårligere løsning – både fordi det er gebyrbelagt, og fordi bilkjøp-konflikter ofte får en bedre behandling i Forbrukerklageutvalget.

Ikke fornøyd

Forbrukerrådet sier til Motor at heller ikke de er fornøyde med situasjonen. I tillegg til omorganisering og flytting av Forbrukerklageutvalget, peker de på både en 30 prosents økning i antallet saker i 2020 sammenlignet med året før, og korona-situasjonen som forklaringer.

– Vi jobber for å få saksbehandlingstiden ned, sier Pia Cecilie Høst, underdirektør i Forbrukerrådet.