MOMS TIL FOLKET: Svein Roald Hansen og Ap vil ha full elbilmoms fra 2025.
MOMS TIL FOLKET: Svein Roald Hansen og Ap vil ha full elbilmoms fra 2025.

Ap om elbil-momsen:

Vil ha full moms på alle elbiler fra 2025

Arbeiderpartiet ønsker i første omgang moms på de dyreste elbilene, men alle skal med, også her. – Alle elbiler må ha full moms fra 2025, sier Svein Roald Hansen.

Publisert Sist oppdatert

Elbilenes avgiftsfordeler de siste årene har gitt et inntektstap for statskassa på mange titalls milliarder.

Det brer seg en politisk enighet om at elbilistene ikke bare skal betale bompenger, men også moms ved nybilkjøp.

Spørsmålet er: Hvor mye og når?

I forbindelse med fjorårets statsbudsjett foreslo Arbeiderpartiet en moms på de dyreste bilene med prislapp over 600.000 kroner – som et første steg.

Men videre?

– Vi mener det ville være fornuftig å foreta en gradvis innfasing av moms for elbiler, i tråd med hva vi foreslo i vårt alternative statsbudsjett for i år med momsfritak opp til 600.000. Tidsperspektivet kunne være moms på alle elbiler fra 2025, sier Svein Roald Hansen, som sitter i Stortingets finanskomité for Arbeiderpartiet, til Motor.

– Og da mener du alle elbiler?

– Ja, alle biltyper må få normal momssats etterhvert, sier han.

Bred enighet

Det er bred politisk enighet rundt målsettingen om at alt nybilsalg skal være nullutslipp i 2025.

NAF advarer mot at elbilmoms vil føre til høyere priser på alle nye biler, fordi man vil måtte sikre elbilenes relative fordeler med tanke på 2025-målet.

– Er Ap enig i den logikken?

– Avgiftssystemet med en betydelig utslippskomponent har også ført til lavere avgift på fossilbiler de siste årene fordi utslippene er redusert. I snitt er engangsavgiften redusert med 40.000 kroner pr bil fra 2013 til 2018, inkludert elbiler, sier Svein Roald Hansen.

– Men jeg tror det er to faktorer som er viktig for overgangen til nullutslippsbiler. Det ene er at nullutslippsbiler beholder en fordel i avgiftssystemet.

– Det andre er en omfattende utbygging av ladeinfrastruktur, slik at folk har mulighet til å lade både hjemme og langs landeveien, sier han.

Utfasing

Høyre har tatt til orde for å fase ut elbilmomsen fra 2022.

– Tiden er inne for Høyre til å diskutere hvordan vi skal gjeninnføre avgifter på elbiler. Hvis vi ikke gjør det, har vi ingen inntekter igjen til å bygge ut veinettet for, sa Henrik Asheim, nestleder i Høyres programkomité, til NTB.

Partikollega Vetle Wang Soleim, som sitter med Hansen i finanskomiteen på Stortinget, er på samme spor som Asheim. Han slår fast at avgiftsregimet skal være som i dag ut 2021.

– Det vi diskuterer i forbindelse med programprosessen vår nå er hvordan det skal være fra 2022 og videre. Dette er en diskusjon som ikke er landet i partiet, men min personlige mening er at fordelene må fases ut fra 2022, sier Wang Soleim som også er medlem i Høyres programkomité.

Tydelighet

Han vil ikke være like konkret som Svein Roald Hansen om tidsperspektivet.

– Når det gjelder hvilken tidsplan som er rimelig for å fase ut fordelene, så er ikke det noe Høyre har landet ennå. Dette er en del av programprosessen vår som foregår nå der alle medlemmene blir involvert.

– Jeg mener likevel at det er veldig viktig at vi er tydelige her når programmet vedtas. Vi bør vise forutsigbarhet overfor velgerne på hvordan dette blir fremover, sier Vetle Wang Soleim til Motor.