NYE GRENSER: Nå foreslår regjeringen og samferdselsminister Knut Arild Hareide samme straff for amfetaminrusede sjåfører som for promillekjørere.

0,5 og 1,2-grense for amfetamin:

Varsler samme grense for amfetamin som alkohol

Et forslag om å innføre samme straff for kjøring i amfetaminrus som for promillekjøring skal sendes på høring.

Publisert

Ruspåvirket kjøring er en av hovedårsakene til alvorlige trafikkulykker, og amfetaminer har vært blant verstingene av stoffer som er funnet i blodet hos bilførerne, påpeker samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

– Derfor ønsker vi nå faste grenser for straffeutmåling tilsvarende 0,5 og 1,2 promille for amfetaminer, sier Hareide.

Forslaget bygger på en rapport fra en referansegruppe ledet av Oslo universitetssykehus. Høringsfristen er 30. september.

– Innføringen av faste grenser vil kunne øke trafikksikkerheten, bidra til likebehandling og til effektivisering i rettsbehandlingen, påpeker Hareide.

(©NTB)