LITEN SKADE, LANG VENTETID: Frontlykten og forskjermen ble skadet på bilen til Edward Olafsen
LITEN SKADE, LANG VENTETID: Frontlykten og forskjermen ble skadet på bilen til Edward Olafsen

– Urimelig, mener Forbrukerrådet:

Tryg Forsikring skulle spare penger, Edward ble uten bil

Forsikringsselskapet Tryg får sterk kritikk etter kundebehandlingen av Edward Olafsen. Han ble uten bil i tre måneder, fordi Tryg ville spare penger. De nektet ham reparasjon på merkeverksted.

Publisert Sist oppdatert

1. juli i fjor sommer ble familien Olafsens bil påkjørt. Volvoen fikk kun mindre materielle skader. Forskjermen og venstre frontlykt ble ødelagt, og måtte repareres for 68.000 kroner.

Edward Olafsen har det som Tryg Forsikring selv omtaler som deres aller beste bilforsikring; «Bil ekstra». Forsikringen er dessuten en kollektiv forsikring gjennom Utdanningsforbundet.

– Men så begynte «moroa», sier Olafsen til Motor – og rister på hodet.

En tilsynelatende god skadeforsikring var ikke nok. Det tok hele tre måneder å reparere skadene. Først 27. september fikk familien på Lørenskog på Romerike bilen sin tilbake.

Tryg nektet

Årsaken var at Tryg Forsikring ville reparere på et verksted de har avtale med, selv om det på dette verkstedet var lang ventetid på grunn av delemangel. Edward Olafsen fant selv et anerkjent merkeverksted som kunne reparere langt raskere. Men Tryg nektet ham å bruke merkeverkstedet.

– Tryg kan avgjøre hvilket verksted som skal brukes, skrev Trygs saksbehandler i avslaget til Olafsen.

Dermed ble familien stående uten egen bil i totalt tre måneder.

– Når vi forsøkte å bruke den, fikk vi melding om at nødbremsesystemet ble utløst.

Tryg ville heller ikke gi dem leiebil utover 31 dager, selv om det var forsikrings­selskapets avgjørelse at bilen skulle repareres på et bestemt verksted med lang ventetid.

– Urimelig

Olafsen klaget til Finansklagenemnda, som behandler konflikter mellom blant annet forsikringsselskaper og deres kunder. Alle de tre nemnds­medlemmene i Finansklage­nemndas skadenemnd mener Olafsen ble behandlet urimelig av Tryg Forsikring.

Nemnda består av én representant fra Forbrukerrådet, én representant fra forsikringsbransjen, og en uavhengig leder for nemnda, som er professor ved Universitetet i Oslo.

Lederen og bransjerepresentanten konkluderte likevel med at Olafsen ikke skal få medhold i sin klage, fordi kundene nyter godt av reduserte premier når Tryg forsøker å spare penger.

FORBRUKERJURIST: Thomas Iversen.
FORBRUKERJURIST: Thomas Iversen.

Sterk kritikk

Forbrukerrådets representant Hege Sundby var ikke enig. Hun tok dissens og ga Tryg Forsikring sterk kritikk.

– Det er vanskelig å se rimeligheten i at Tryg skal påføre forsikringstakeren en stor ekstrakostnad ved å nekte ham reparasjon på et godkjent merkeverksted, som kan utføre dette innenfor normaltid, skriver Sundby i vedtaket.

Hun påpeker også at Tryg ikke har dokumentert at det ville blitt dyrere å reparere på merkeverkstedet enn på Trygs avtaleverksted.

Til Motor utdyper forbrukerjurist Thomas Iversen Forbrukerrådets kritikk mot Tryg:

– Vi reagerer på at selskapets rett til å velge verksted går på bekostning av kundens rett til å få utbedret skaden innenfor 31 dager, som er den perioden han hadde leiebildekning. Det er urimelig.

– Ser rart ut

Da Edward Olafsen etter tre måneder fikk bilen tilbake, var det med én ny lykt med hvitt lys, og med én gammel lykt med svakere gult lys.

– Det ser helt rart ut, forteller han, og viser oss bilder.

Han påpeker at det også kan være et trafikksikkerhetsproblem med to forskjellige lykter og to forskjellige frontlys.

Tryg, derimot, avslo også dette.

I avslaget skriver forsikringsselskapet at Olafsen må akseptere fargeforskjellen, og at Tryg reparerer på billigste måte.

FORSKJELL: Når Edward Olafsen står foran garasjeporten sin, er det lett å se forskjellen på det nye hvite lyset til venstre, og det eldre gule lyset til høyre.
FORSKJELL: Når Edward Olafsen står foran garasjeporten sin, er det lett å se forskjellen på det nye hvite lyset til venstre, og det eldre gule lyset til høyre.

– Åpenbart

Forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet har sett bilde av lysene. Han er enig i at det kan være en trafikksikkerhetsmessig utfordring.

– Det ser ikke bra ut. Det fremstår åpenbart for meg at lyktene bør være like, sier han.

Olafsen klaget til forliksrådet, som nylig ga ham medhold. Forliksrådet har dømt Tryg Forsikring til å bytte frontlykt og pære også på venstre side, slik at frontlyktene blir like.

Tryg beklager

Etter at dommen i forliksrådet ble avsagt, hørte ikke Olafsen noe fra Tryg forsikring, før dagen etter at Motor kontaktet forsikringsselskapet.

– Da ringte de og lurte på hvor jeg ønsket reparasjonen, forteller Olafsen til Motor.

Han er glad for støtten fra Forbrukerrådets representant i Finansklagenemnda, og for at han vant frem i forliksrådet.

Men han er kritisk til Trygs behandling av ham.

Det er også Trygs kommunikasjonssjef Ole Irgens, som bekrefter at de nå skifter også frontlykten med det gule lyset.

– Vi beklager at denne saken ikke ble løst tidligere, og på en enklere og smidigere måte for kunden, skriver Irgens i en epost til Motor.

Fleksibilitet

I avslagsbrevet fra Tryg til Olafsen, understreker saksbehandleren at det er Tryg som velger verksted. Den erfarne forbrukerjuristen Thomas Iversen har også inntrykk av at det er normalt.

– I hvert fall er det slik at forsikringsselskapene forbeholder seg retten til å velge verksted, sier Iversen.

I et intervju med Motor hevder imidlertid kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg at kundene kan velge verksted selv.

– Men repareres kjøretøyet på et av våre avtaleverksteder, premieres kundene med redusert egenandel.

Han fastholder at Tryg ikke gir leiebil utover 31 dager. Det gjelder uten unntak.

– Det er imidlertid en fleksibilitet i avtalen. Man kan hente ut og levere inn leiebil etter behov. Man trenger altså ikke ta ut de 31 dagene sammenhengende.

PS.

Motor har spurt Statens vegvesen om gult frontlys på den ene lykten og hvitt frontlys på den andre lykten vil bli påpekt i kontroll.

Kommunikasjonsrådgiver Liv Bulling skriver i en epost at det ikke er regelverk om hvor like lysene skal virke, men at det skal være samme type lykt.

– På kontroll vil det i utgangspunktet ikke bli mangelmerknad dersom en hovedlykt er ny og den andre er eldre, og har redusert virkning. Når det gjelder styrken på lyset, gjør kontrolløren en skjønnsmessig vurdering om en eller flere av lyktene åpenbart har for svak virkning, skriver hun.