INNSKRENKER: Shell reduserer antall fyllestasjon for hydrogen i USA, her fra en stasjon lengre nord – i Vancouver.

Dårlige hydrogen-nyheter:

Stenger ned fyllestasjoner, kritiserer EU-ambisjoner

Målene for import og egenproduksjon av grønn hydrogen i Europa frem mot 2030 er urealistisk høye, ifølge ny rapport. Samtidig stenger Shell flere hydrogenstasjoner i USA.

Publisert

De som håper hydrogen snart kan få en sentral rolle i lavutslipptransport, fikk to dårlige nyheter denne uka:

Ambisjonen om import av 10 megatonn grønn hydrogen til EU, parallelt med egenproduksjon av et tilsvarende volum, er urealistisk høye, ifølge en analyse av produksjonskapasiteten i Norge og fem andre hydrogeneksporterende land. Økt hydrogenproduksjon er en forutsetning for at denne energibæreren skal kunne bli den pillaren for utslippsfri transport i Europa som EU håper.

Samtidig er det mer umiddelbart trøbbel for eiere av hydrogenkjøretøy i California, etter at Shell har bestemt seg for å stenge ned det meste av hydrogenstasjoner i delstaten.

Både energiselskapet Shell og staten California har vært blant pionerene i arbeidet med å introdusere hydrogen som et alternativ for personbil og tungtransport. Med Shells beslutning forsvinner 12 prosent av de offentlige tilgjengelige fyllestasjonene i USA.