KJØRER PÅ: Nesten seks av 10 nordmenn bruker bilen til jobb.

Ny undersøkelse:

Nei, vi dropper ikke bilen

58 prosent av de spurte på landsbasis tar bilen til jobb. Andelen som reiser kollektivt, er imidlertid på vei opp igjen etter fallet under pandemien.

Publisert

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding om Reisevaneundersøkelsen 2022.

– I alle byområdene med byvekstavtaler (BVA) ser vi at reiser med kollektivtransport gikk betydelig ned i pandemiårene 2020 og 2021. I 2022 var andelen økende igjen, men fortsatt ikke helt tilbake på 2019-nivå, uttaler sjefingeniør Oskar Kleven i Statens vegvesen.

Flest kjørte til jobb i Nedre Glomma-regionen, bestående av Fredrikstad og Sarpsborg. 66 prosent kjører bil til jobb her, og kun 41 prosent er fornøyd med kollektivtilbudet.

I Oslo-regionen kjører 38 prosent til jobb, mens 80 prosent har god eller svært god tilgang til kollektivtilbud, og 29 prosent går til fots på alle reiser samlet. Trondheimsregionen topper sykkelstatistikken: hele 14 prosent sykler til jobb her, mot kun 7 prosent i Bergensregionen.

Hele 82 prosent er fornøyd med kollektivtilbudet i Tromsø, noe som er den klart høyeste andelen.