ALDERSFORSKJELLER: Unge voksne er mer positive til elbiler enn de noe eldre.

Undersøkelse:

Så mange vil ha elbil ved neste bilkjøp

Halvparten av de under 40 år vil ha elbil neste gang de skal handle kjøretøy. I andre aldersgrupper ser det annerledes ut.

Publisert

Det er blant de unge voksne elbilinteressen er størst, viser en fersk undersøkelse utført av Norstat for NAF i januar i år.

I aldersgruppen under 40 år svarer 1 av 2 at deres neste bil blir en elbil.

– Dette viser at yngre bileiere er mer opptatt av ny teknologi, og lettere tar steget fra eksosbil til elbil, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Han mener det er interessant at eldre, som ofte har bedre økonomi, er mer skeptiske til elbiler enn potensielle kjøpere under 40. I den siste gruppen finnes mange småbarnsfamilier med trangere økonomi.

– Avgiftene på elbil økte betydelig fra nyttår, med både vektavgift, moms og økte bompenger på elbiler. Det har derfor blitt dyrere å skaffe seg en ny familie-elbil i 2023 enn det var i 2022. Samtidig har både renter og matutgifter økt for de fleste, sier Sødal.

De er likevel ikke nye biler som omsettes hyppigst. Det selges rundt 150.000 nye biler i året i Norge, men det er over tre ganger så mange brukbilhandler – rundt en halv million.

I 2022 ble det omsatt drøyt 80.000 brukte elbiler.

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn: Jeg vil at min neste bil skal være en elbil

Gruppe Totalt 18-29 30-39 40-49 50-59 60+
Svært uenig11%8%9%13%15%12%
Uenig12%12%8%10%11%15%
Verken enig eller uenig27%26%25%21%27%31%
Enig20%24%23%22%17%17%
Svært enig22%23%28%23%22%17%
Vet ikke9%8%9%11%9%8%
Totalt100%100%100%100%100%100%

Kilde: NAFs elbilmonitor gjennomført i et representativt utvalg av Norstat i januar 2023