RAV4-KUNDE: Toyota-eier Gunnleik Aspheim viser hvor høyt tilhengerfestet hans var før han fikk et nytt feste, montert av hans lokale Toyota-forhandler.

Statens vegvesen tilfreds:

RAV4-hengerfeste godkjent etter «nødvendig utsjekk»

Statens vegvesen bekrefter nå at hengerfestet på ladehybrid-utgaven av Toyota RAV4 er godkjent «etter den nødvendige utsjekken».

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen ba om redegjørelse fra importøren Toyota Norge etter at flere Toyota-kunder klaget fordi forhjulene på boggitilhengerne henger i løse lufta når tilhengerne er koblet på det originale tilhengerfestet til Toyota RAV4.

– Toyota RAV4 er typegodkjent. Men de opplysningene som fremkommer er av en slik art at vi i første omgang vil kontakte Toyota Norge og be om deres uttalelse, uttalte juridisk rådgiver Kurt Ottesen på kjøretøyteknisk avdeling i en epost til Motor.

Nå har Vegvesenet fått uttalelsen. Og den har gitt gode svar, som Vegvesenet nå bekrefter i et brev til Toyota Norge.

– Til orientering har vi nå hatt den nødvendige utsjekken med Toyota, og vedlagt følger brev som Statens vegvesen i dag har sendt til Toyota Norge AS. Dette bekrefter at de tre tilhengerfestene som leveres til denne bilmodellen er typegodkjente, og at det ikke er krav om at de må byttes ut, skriver Ottesen tirsdag i en mail til Motor.

Hvis du skulle støte på en kontrollør som ikke har fått med seg den siste utviklingen, kan du sitere følgende fra brevet:

«TÜV Rheinland bekrefter i testrapporten at kjøretøytypen samsvarer med angitte testkriterier. Ut av dette kan Statens vegvesen konkludere med at tilhengerfeste Brink med handelsbetegnelse 6279 (fast tilhengerfeste), 6280 (horisontalt demonterbart) og 6281 (vertikalt demonterbart) kan monteres på Toyota RAV4 XA5P(EU,M).
TÜV Rheinland testrapport med referanse 216XS0029-00 datert 7. mai 2021 viser til montering av tilhengerfeste på Toyota RAV 4 XA5P(EU,M) med typegodkjenningsnummer e6*2007/46*0429*00.
Testet kjøretøy har påmontert tilhengerfeste Brink 6280 (horisontalt demonterbart) med typegodkjenning E11 55R01 11330 utstedt av VCA. I følge TÜV-testrapport er testet kjøretøy lastet til maksimal totalmasse 2513 kg med fordeling 1198/1315 mellom aksel 1 og 2. Testmasse er i henhold til bestemmelser i UN-R 55, bilag 7, vedlegg 1 nr. 2. Tilhengerfestets høyde er da målt til 405 mm over bakken noe som er innenfor kravet, jf. UN-R 55 bilag 7 nr. 1.1.1. TÜV-rapporten viser også til at testresultatet omhandler fast og vertikal demonterbart tilhengerfeste ettersom kulehøyden er den samme som testet utgave. Det er ikke angitt noen høyde for tilhengerfestet med kjøretøy i ulastet stand.»