OFTE DÅRLIG STANDARD: – Andelen som går til vedlikehold, synker, slår NAF fast.

NAF:

Bekymret for vedlikeholdet av fylkesveiene

Fylkene brukte 15,4 milliarder kroner på drift og vedlikehold av veier i fjor, ifølge en beregning fra NAF. Bilorganisasjonen er bekymret for fylkesveiene.

Publisert Sist oppdatert

Summen som gikk til drift og vedlikehold i fjor, var ifølge NAF en økning på 1,7 milliarder høyere enn året før.

– Kostnadene øker betydelig, men andelen som går til vedlikehold, synker, sier pressesjef Ingunn Handagard.

Fra 2021 har kostnadene til drift økt med 37 prosent, mens summen til vedlikehold har økt med 8 prosent, viser tall NAF har hentet fra Statistisk sentralbyrå.

– Fylkene bruker en stadig større andel av midlene på drift. Vi er bekymret for om det er nok igjen til vedlikehold. Fylkesveiene blir i stadig dårligere forfatning, sier Handagard.

NAFs beregninger viser et etterslep på vedlikehold i fylkene på rundt 105 milliarder kroner, i tillegg til et etterslep på rassikring på 61 milliarder kroner. 

Handagard mener at det trengs betydelig mer penger fra staten for å hente inn etterslepet.

Vedlikeholdsetterslep fylkesvei og fylkenes driftsutgifter til dem, 2023

Fylke Vedlikeholds-etterslep, Fylkesvei (mill. 2022-kroner) 2022: Brutto driftsutgifter til fylkesveier, mill. 2022-kroner 2023: Brutto driftsutgifter til fylkesveier, mill. 2023-kroner 2023: Kroner per innbygger, 2023-kroner
Agder7066103611843702
Innlandet5718124414703906
Møre og Romsdal9625123313995169
Nordland13.168102512044953
Rogaland4866117412972598
Troms og Finnmark12.026116212955293
Trøndelag7255161316963512
Vestfold og Telemark768399310602445
Vestland17.625218424213717
Viken9992199923391785
Sum95.02413.66315.365

Kilde: SSB. 722 Fylkesveier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, 12163: Utgifter til tjenesteområdene, fylkeskommunekonsern, etter region, statistikkvariabel, år, funksjon og art

(©NTB)