ADVARER: – Regjeringen overlater til kommunene å finne løsningene som i praksis oppfyller to helt motstridende målsettinger, sier NAFs kommunikasjonssjef Camilla Ryste. NAF frykter at bompengeavtalen i verste fall ikke kommer bilistene til gode. Foto: Peter Raaum
ADVARER: – Regjeringen overlater til kommunene å finne løsningene som i praksis oppfyller to helt motstridende målsettinger, sier NAFs kommunikasjonssjef Camilla Ryste. NAF frykter at bompengeavtalen i verste fall ikke kommer bilistene til gode. Foto: Peter Raaum

16 milliarder til vedlikehold:

– Dette er altfor svakt, Hareide!

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) varsler 16 milliarder til vedlikehold av fylkesveiene. – Altfor svakt, sier NAF.

Publisert Sist oppdatert

Fredag legger Hareide frem Nasjonal Transportplan 2o22-33, myndighetenes rullerende 12-årsplan for landets samferdselspolitikk.

Vedlikeholdsetterslepet på et stadig skrøpeligere fylkesveinett var antatt å prioriteres høyt. Det blir det ikke.

16 milliarder over 12 år, var beskjeden fra Hareide på NRK Dagsrevyen tirsdag kveld.

Sist sommer slo fylkeskommunene alarm og varslet om et vedlikeholdsetterslep på over 60 milliarder kroner, i et innspill til transportplanen som nå presenteres.

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har gjort beregninger som sier etterslepet nå vokser med tre milliarder i året, tall som tilsier at etterslepet vil vokse ytterligere hvis regjeringen får støtte i Stortinget på dette punktet.

– Behovet er enormt

NAF er svært kritisk til Hareides prioriteringer.

– Dette er alt for svakt når behovet er så enormt. Forfallet på fylkesveiene er på mellom 60 og 90 milliarder kroner. Det betyr at det kan ta 40 år – nesten to generasjoner – å ruste opp fylkesveiene, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, i en pressemelding.

Vedlikeholdspotten er på 825 millioner årlig kroner de første seks årene, de siste seks årene skal beløpet økes til 1825 millioner.

- 16 milliarder til fylkesveiene kan høres mye ut, men det er ikke mer enn det regjeringen nettopp lovet bort til to nye veier i Nordland og Troms. Samferdselssektoren i Norge preges av at det er mer populært å bygge nytt enn å vedlikeholde det vi har fra før, sier Ryste.

12 milliarder bak i Vestland

Sommeren 2019 stemte stortingsflertallet ned et forslag fra Ap, Sp og SV om å lage en plan for å få bukt med etterslepet – med henvisning til at svaret skulle finnes i NTP.

I flere av fylkene ble etterslepet sist sommer beregnet nær eller over 10 milliarder. Vestland fylke har rapportert det største etterslepet med 12 milliarder.

PS: NTP legges frem i statsråd fredag – og presenteres deretter på en pressekonferanse med statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og samferdselsminister Hareide.

NTP-prosjektene på vei som regjeringen har rukket å lekke til nå

  • Agder: 500 millioner kroner til utbedring av riksvei 9 gjennom Setesdal.
  • Innlandet: Om lag 1 milliard til utbedring av riksvei 3 i Østerdalen, firefelts riksvei 25 Hamar-Løten.
  • Møre og Romsdal: 24 milliarder til Møreaksen.
  • Nordland: 1 milliard til E6 Sørelva-Borkamo i Fauske, 9,2 milliarder til Hålogalandsveien.
  • Rogaland: 896 millioner til ny tunnel på riksvei 13 i Suldal; 340 millioner til Eigerøy bru, E39 Hove-Osli i Sandnes kommune.
  • Troms og Finnmark: 4 milliarder til E6-strekningene Olderdalen–Langslett og Nordkjosbotn–Hatteng, 1,8 milliarder til ny E8 Breivika-Langnes (Tverrforbindelsen) i Tromsø.
  • Vestfold og Telemark: «Kjempesum» til riksvei 41 Treungen-Vrådal.
  • Vestland: 26,4 milliarder til ny vei og jernbane på E16 Arna-Stanghelle, 37 milliarder kroner til ferjefri forbindelse på E39 Stord-Os (Hordfast), 2,8 milliarder kroner til bybane til Åsane i Bergen, tunnel Naustdal-Førde.
  • Riksdekkende: 500 millioner til trafikksikkerhetsprosjekter for barn, 79,5 milliarder til byvekstavtaler, 16 milliarder til vedlikehold av fylkesveiene.