VIL HA TRYGGERE OG GRØNNERE BILPARK: Stig Skjøstad, adm. direktør i NAF.

NAF og bilorganisasjonene:

Krever utsettelse av elbilmoms til 2024

En anerkjennelse av at bilen løser samfunnsutfordringer, utsettelse av elbilmomsen til 2024 og umiddelbar start på arbeidet med en bedre ladeinfrastruktur.

Publisert Sist oppdatert

Det er tre av de seks kravene som NAF, Norges Bilbransjeforbund og Bilimportørenes Landsforening stiller til det nye Stortinget som skal velges mandag.

– Kravene handler om at politikken må være forutsigbar og legge til rette for en tryggere og mer miljøvennlig bilpark. Det som er bra er at den politikken som er bra for bilbrukere og bilbransjen samtidig bidrar til å løse viktige samfunnsoppgaver: få ned klimautslipp og redusere antall drepte og skadde i trafikken, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

– Bileiere og bilbransjen gjør sin del, men da kan ikke partiene legger kjepper i veien med uforutsigbare politiske tiltak og kjøre med bremsen på i forhold til ladeinfrastruktur, legger han til.

Dette er de seks kravene, slik de er formulert i en felles uttalelse fra de tre organisasjonene:

  • Bilen er en klimasuksess og gir hele samfunnet og enkeltpersoner bevegelsesfrihet. Bilen er både nødvendig og et samfunnsgode. Den miljøvennlige og trygge bilen vil sikre at fremtidens bilbruk blir bærekraftig. Bilen må derfor planlegges inn med en sentral posisjon i all by- og landutvikling innenfor mobilitet og transport, både for mennesker og gods. Dette må anerkjennes politisk og ligge til grunn for all bilpolitikk.
  • Innfasing av merverdiavgift på elbil kan ikke starte før 2024. Myndighetene bør vente til 2024 med å starte innfasingen av elbilmoms. Andelen elbiler i bilparken er fremdeles lav, særlig i distriktene. Lavere produksjonskostnader og større utvalg av elbiler sørge for å opprettholde salget slik at momsen kan fases inn uten en generell økning i bilavgiftene.
  • Det må etableres et helhetlig og tilstrekkelig ladenettverk. For å holde tritt med utviklingen i antall elbiler må vi få fart på ladeutbyggingen. Norge mangler om lag 1100 hurtigladere for å ha et godt nok ladenettverk allerede, ifølge beregninger gjort av NAF (mai 2021). Frem til 2025 må det etableres 3000 nye hurtig- og lynladere. I april 2021 vedtok et samlet Storting å be regjeringen «sikre utbygging av en helhetlig infrastruktur for null- og lavutslippskjøretøy». Arbeidet må starte umiddelbart.
  • En belønningsordning for fornyelse av bilparken må etableres. De siste 20 årene har snittalderen for bilparken steget med ett år. Det er i distriktene at bilparken er eldst. Selv om gjennomsnittlig vrakingsalder er 18,2 år, er en stor andel av bilparken i Norge er over 20 år. Det må innføres en ordning som bidrar til å få de eldste, minst trafikksikre og mest forurensende bilen ut av veien.
  • 2025-målet er oppnådd selv om det selges en mindre andel plug-in hybrider. Myndighetene må regne 2025-målet som oppnådd, selv med en andel ladbare hybrider på 5-10 prosent av nybilsalget. Avgiftsfordelene på ladbar hybrid bør videreføres og innrettes slik at de med lang elektriske rekkeviddene kommer best ut. Det gjør at den lille andelen som ikke ønsker eller finner en elektrisk bil tilpasset deres behov kan velge en lavutslippsbil, og dermed bidra til å fornye bilparken.
  • Bilpolitikken må være forutsigbar. Alle endringer må skje i små steg. Forutsigbarhet må ligge til grunn for fremtidens bilavgifter. Vi mener følgende prinsipper bør legges til grunn i et bilavgiftssystem: Bilavgiftene må samlet holdes på dagens nivå, avgiftene bør ligge på bruk og belastning fremfor kjøp og eie, og samferdselsinvesteringene bør i hovedsak være fellesskapsfinansiert.