TO KLASSER: Hyundai Kona er en mindre bil enn Hyundai Ioniq 5 (innfelt).

Lånebil ved verkstedbesøk:

Klagde på at Kona var for liten

Da Oslo-familiens Hyundai Ioniq 5 havnet på et langt verkstedopphold, fikk familien en Hyundai Kona som lånebil. Den mente de var altfor liten.

Publisert

Oslo-familien klaget flere ganger til forhandleren sin, Mobile på Ensjø i Oslo, og krevde at de skulle få en større lånebil.

Men de måtte nøye seg med Konaen gjennom mesteparten av den lange reparasjonstiden på nesten fem måneder. Bare de siste ukene fikk de låne en Ioniq 5.

Dermed klaget familien til Forbrukertilsynet, og deretter til Forbrukerklageutvalget, med krav om å få dekket 22.000 kroner i ekstrautgifter de hadde hatt, da de måtte leie bil til to hytteturer.

Forbrukerklageutvalget avgjør tvister blant annet etter verkstedopphold. Hver sak behandles av tre jurister.

Utstyrsliste

Når bilen havner på verksted for garanti- eller reklamasjons-reparasjon, har man krav på låne- eller leiebil.

Familien, med to voksne og tre tenåringer, mente det ikke var plass i Konaen til de fem, samt bagasje, for hytteturer på vinteren. 

I argumentasjonen sin har de lagt frem en utstyrsliste fra Den norske turistforening, som dokumenterer hvor mye utstyr man må ha med seg for hytteturer vinterstid.

Bilforhandleren avslo lenge kravene om større bil. De viser til at Konaen er en femseters-bil, hvor det også ble montert en skiboks for å gi familien bedre plass.

Forhandleren vil derfor heller ikke dekke leiebilregningen på 22.000 kroner.

Under tvil

I Forbrukerklageutvalget mener én av de tre medlemmene som avgjorde saken, at familien skulle fått en større bil, og at familien ble påført en «vesentlig ulempe», fordi Konaen heller ikke hadde hengerfeste og hurtiglading. Mindretallet mente at bil­forhandleren dermed må dekke familiens ekstra leiebilutgifter på 22.000 kroner.

Men flertallet i Forbrukerklageutvalget er ikke enig i at Oslo-familien ble påført vesentlig ulempe. 

Flertallet har under tvil gitt bilforhandleren medhold i at Konaen dekket de viktigste behovet til familien.

Dermed må familien selv betale leiebilregningen på 22.000 kroner.

PS.

Fra 1. januar 2024 er forbrukerkjøpsloven endret. Nå kan man ikke kreve at bilforhandleren skal tilby lånebil. Man kan måtte leie bil på egen hånd. Men disse utgiftene skal man kunne kreve å få dekket av bilforhandleren.

Les mer om dette i denne saken.