LITE EFFEKTIVT: Ifølge nettstedet Europower Ny Energi kan man erstatte forbruket av bensin og diesel på norske veier med under en tredel så mye energi i form av elektrisk strøm.
LITE EFFEKTIVT: Ifølge nettstedet Europower Ny Energi kan man erstatte forbruket av bensin og diesel på norske veier med under en tredel så mye energi i form av elektrisk strøm.

Fossilt brensel mindre effektivt:

Full elektrifisering ville redusere energi­forbruket kraftig

Årsforbruket av bensin og diesel ville kunne erstattes av under en tredjedel av energien i form av elektrisk kraft, ifølge et nyhetsnettsted for kraftbransjen.

Publisert

Til tross for den kraftige økningen i salget av ladbare biler, er det fortsatt fossilt drivstoff som i overveiende grad står for biltrafikken her i landet.

Å erstatte dette med fornybar kraft ville kreve en betydelig mindre energimengde. Det skriver energiekspert Anders Lie Brenna i Europower Energi.

Bare i juni tilsvarte energimengden av drivstoffet 3,5 terawattimer (TWt), ifølge nettstedet, basert på at en liter bensin tilsvarer 9,1 kWt og en liter autodiesel 10,1 kWt i energimengde.

46,8 TWt fossil energi...

I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) ble det i juni solgt 94 millioner liter bensin og 258 millioner liter diesel til biltransport (autodiesel), tilsvarende 3,5 TWt. I tillegg ble det også solgt 87 millioner liter diesel til anleggsbransjen – og som tar totalen opp i 4,3 TWt totalt.

I løpet av hele året 2020 brukte veitransport og anleggsmaskiner fossilt drivstoff tilsvarende 46,8 TWt, ifølge forbrukstallene for bensin og diesel som ble rapportert av SSB. Denne energimengden ville altså kunne erstattes av en vesentlig lavere energimengde i elektrisk kraft, skriver Brenna.

...eller 14 TWt elektrisk strøm

Årsaken? En elektrisk motor har en mye høyere nyttevirkningsgrad (hvor mye av energien som faktisk benyttes av maskinen), enn en forbrenningsmotor har. Avhengig av hvor effektiv en bensinmotor er, vil den i beste fall ha en virkningsgrad på 35 prosent. Hvis den står stille på tomgang er denne 0 prosent.

Europower Energi har tatt utgangspunkt i en typisk virkningsgrad på 24 prosent for bensinmotorer og på opptil 45 prosent for dieselmotorer.

Nettstedet kommer dermed til konklusjonen at den fossile energien forbrukt av veitransport og anlegg i 2020, tilsvarende 46,8 TWt, ville kunne erstattes av bare 14 TWt med elektrisk strøm.