Faksimile fra Bilvurdering 24.

Forbrukermyndighetene:

– Ikke betal for bilvurdering

Forbrukermyndighetene har fått mange henvendelser om firmaet Bilvurdering 24. De konkluderer nå at de som ufrivillig har blitt kunder, ikke må betale for seg.

Publisert

Motor skrev i juli om Bilvurdering 24, som krever nærmere 3000 kroner for en svært enkel verdivurdering av bilen din. Flere bileiere Motor har snakket med, har følt seg lurt til å bestille verdivurderingen.

Forbruker Europa, som er Forbrukertilsynets kontor for handel på tvers av landegrensene, konkluderer nå med at kundene ikke må betale for verdivurderingen.

Årsaken er at det ikke er gjort klart og tydelig at det er en betalingstjeneste, og fordi informasjonen som gis, er svært uklar.

Mange klager

– Vi har mottatt en rekke klager mot Bilvurdering 24. Mange føler seg lurt, sier Linn Hogner Jahr, direktør i Forbruker Europa, og fortsetter:

– Slik vi vurderer det, er en bindende avtale ikke inngått mellom kundene og Bilvurdering 24. Kundene vil derfor heller ikke være forpliktet til å betale for tjenesten.

Klagebrev

Forbruker Europa viser til angrerettloven. De har utarbeidet et eget klagebrev som forbrukere kan sende til firmaet, dersom de får regning for vurderingen.

Det finner du her.

– Dersom kravet skulle gå til inkasso, er det viktig at du også overfor inkassoselskapet bestrider kravet. Det vil stride mot god inkassoskikk å tvangsinndrive et krav om er omstridt, sier Jahr.

– Hva anbefaler dere kunder som allerede har betalt å gjøre, for at de kan få pengene sine tilbake?

– De bør kontakte firmaet. Men vår erfaring tilsier at det er vanskelig å få tilbakebetaling.