SNART ENDA FINERE: Tromsø skal bruke 6,5 milliarder på en serie samferdselstiltak.
SNART ENDA FINERE: Tromsø skal bruke 6,5 milliarder på en serie samferdselstiltak.

Åpner bypakken for Tromsø:

Forbereder Tromsø på 4,3 milliarder i bompenger

Bompenger finansierer to tredjedeler av bypakken for Tromsø som regjeringen la frem fredag.

Publisert Sist oppdatert

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) varmer opp til neste ukes fremleggelse av Nasjonal Transportplan 2022-33 med å slippe stadig nye samferdselsprosjekter ut av sekken.

Fredag kom bypakken for Tromsø og ny E10 mellom Tjeldsundsbrua og Langvassbukt i Sortland (pluss skipstunnelen ved Stad).

Bypakken i Tromsø har omsider fått tverrpolitisk støtte. Den har en foreløpig ramme på 6,5 milliarder 2021-kroner, og består av en serie tiltak som ikke minst skal bedre situasjonen for kollektivreisende, syklende og gående.

Tverrpolitisk enighet

To store veiprosjekter utgjør likevel nesten halvparten av kostnadene:

  • Ny bro til Kvaløya og ikke minst den såkalte E8 Flyplasstunnelen, som skal gjøre det vesentlig enklere på strekningen fra Breivika til flyplassen på Langnes. En ny hovedvei på E8 til flyplassen er derimot tatt ut av bypakken.

Bompengene utgjør to tredjedeler av bypakken.

Det skal kreves inn drøyt 4,3 milliarder kroner, hvorav 3,8 milliarder går til dekning av prosjekter i bypakken. Drøyt 500 millioner skal dekke finansieringskostnader, drift og innkreving.

– Tromsø får med denne bypakken god drahjelp i det grønne løftet, og spesielt de som velger å reise kollektivt, sykle eller gå vil få et bedre tilbud. Bypakken vil senere kunne gå inn i ein byvekstavtale, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

– Tromsø har tatt viktige veivalg frem mot en grønnere og mer moderne by. Jeg er glad det er tverrpolitisk enighet om et mer miljøvennlig tilbud til det beste for alle trafikantgrupper, sier han.

«Ett av de største»

På E10/Rv85-strekningen fra Tjelsundbrua til Langvassbukt kommer både kraftig oppgradering og mye ny vei – den såkalte Hålogalandsveien.

Prosjektet omfatter bygging av totalt 82 km tofelts vei. 35 av disse kilometerne vil være ny vei i dagens trase. Det vil bli 27 km i tunneler og 20 km vei i ny trase.

– Hålogalandsveien er ett av de største samferdselsprosjektene i Nord-Norge noen gang. Det viser at vi satser på å utvikle regionen. Når den nye E10 står ferdig, vil veien være 30 km kortere og reisetiden kuttet med nesten 40 minutter. Det vil være en stor forbedring for folk og næringsliv i hele regionen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Prosjektet er beregnet å koste 9250 millioner kroner, og det vil komme bompenger på strekningen. I proposisjonen regjeringen la frem fredag er brutto bompengeinntekter beregnet til 1,45 milliarder kroner.

Regjeringen ønsker å sette av totalt 18,3 milliarder kroner til hele OPS-perioden, som er 25 år. Dette inkluderer utgifter til drift og vedlikehold av veien. Prosjektet kan ha oppstart en gang i 2023.

Prosjektet omfat­ter i tillegg en kort strekning av Rv83 fra E10 i ret­ning Harstad. Utbedring av eksisterende E10 fra Kåringen til Kanstadbotn inngår også i prosjektet. Denne strekningen vil bli omklassi­fisert til fylkesveg etter at ny E10 er åpnet for tra­fikk.