MER OMFATTENDE: Nye regler vil også omfatte bremsestøv og mikroplast.

Også elbiler:

Strengere utslipps­krav

EU-parlamentet og Ministerrådet er blitt enige om å skjerpe utslippsgrensene for både tunge og lette kjøretøy. Elbiler omfattes av de nye reglene.

Publisert

Mandagens vedtak er imidlertid sterkt utvannet fra forslaget som EU-kommisjonen først la fram.

Men for første gang vil EU-standardene, omtalt som Euro 7, ikke bare gjelde eksosgasser som nitrogenoksid (NOx). Det settes også grenseverdier for utslipp av bremsestøv og mikroplast fra dekk.

Dermed omfattes også hydrogen- og elbiler av de nye reglene.

Reglene omfatter også krav til lengre holdbarhet for batterier.

Det innføres dessuten krav om mer effektive utslippstester, som heretter skal gjøres under skiftende kjøreforhold.

(©NTB)