AKUTTMOTTAK: Småbarnsmoren parkerte utenfor akuttmottaket på Stavanger universitetssykehus. (Bildet er tatt under koronapandemien).

Legenotat hjalp ikke:

Måtte hjelpe skadet datter (5) – fikk parkeringsbot

Parkeringsselskapet nekter å droppe parkeringsboten en småbarnsmamma ble ilagt, da hun og den lille datteren hennes ankom akuttmottaket.

Publisert

– Bilføreren overlot pasienten til helsepersonell og hadde derfor anledning til å kunne ivareta sine plikter etter parkeringsforskriften, skriver parkeringsselskapet i et brev.

Mammaen til den fem år gammel jenta fikk kontrollsanksjon på 660 kroner da hun en sommerkveld i fjor sommer parkerte utenfor akuttmottaket til Stavanger universitetssykehus uten å betale for seg.

Datteren var skadet i foten og trengte helsehjelp.

Eieren av bilen, femåringens far, klaget på boten – og la ved et notat fra legen som behandlet datteren.

– Høy terskel

Men parkeringsselskapet nektet å ettergi boten, blant annet fordi de mente det ikke var en alvorlig skade, og at oppholdet på akuttmottaket var kortvarig.

Bileieren klaget til Parkeringsklagenemnda, hvor flertallet i nemnda ikke ville gi ham medhold.

– Terskelen for å sette til side en lovlig ilagt kontrollsanksjon på grunn av urimelighet er høy, skriver flertallet på to – som består av en representant fra parkeringsbransjen samt den uavhengige nemndslederen.

Dissens

Flertallet konkluderer med at skaden ikke var så akutt som foreldrene mente.

Parkeringsklagenemnda består av totalt tre nemndsmedlemmer. 

Det tredje medlemmet, en representant fra Forbrukerrådet, mente imidlertid den konkrete situasjonen var slik at det er å anse som urimelig at boten skal opprettholdes.