ANKEBEHANDLING: Sven Olle Nohlin (t.v.) er bruktbilselgerens forsvarer, mens Nils Vegard (sittende) er aktor.

Tiltalt for bruktbil-bedragerier:

Bruktbilselger har tapt formue på 96 mill. på fem år

Bruktbilselgeren skylder på politiet og påtalemyndigheten for at livsverket hans har raknet. – Nå har jeg null i formue, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Oppdatering april 2021: I en ankesak i Borgarting lagmannsrett vinteren 2021 ble Knoll frikjent på alle punkter som han ble dømt for i en tingrettsdom i 2019. Du kan lese saken om frifinnelsen her. Et par uker senere trakk politiet en allerede utferdiget tiltale for påstått nye forhold. En dom fra 2015 på fire års fengsel for omfattende skattesvik og grov økonomisk utroskap er imidlertid rettskraftig.

For bare fem år siden, i 2016, var bruktbilselger Sven Jarle Knoll (54) i Fredrikstad oppført med 96 millioner kroner i ligningsformue.

I flere år hadde han hatt store overskudd fra bruktbilvirksomheten sin.

I Borgarting lagmannsrett fremla hans forsvarer, advokat Sven Olle Nohlin, regnskapsoversikter som viste bruktbilselgerens solide overskudd år etter år. Også Motor har tidligere, i en stor dokumentar, skrevet om den tilsynelatende vellykkede virksomheten.

Utforbakke

Men da han i 2016 ble midlertidig utestengt for annonsering på Finn, ble det starten på en bratt utforbakke.

Og nå er formuen helt borte.

Det hjalp heller ikke på bruktbilvirksomheten hans at både politiet og NAF advarte gjennom Motor og senere i andre medier om å handle bil med Fredrikstad-mannen.

– Den er null nå, sa Knoll tydelig, da han tirsdag sto tiltalt i Borgarting lagmannsrett og ble spurt om formuen sin.

Opplysninger fra Skatteetaten bekrefter Knolls formueopplysninger. Han har heller ikke ligningsinntekt, og er nullskatteyter, ifølge skattetallene.

97 prosent

Bruktbilselgeren står i Borgarting lagmannsrett tiltalt for til sammen ca. 35 bedragerier og underslag mot kundene sine. Disse ble han dømt for i Fredrikstad tingrett for to år siden.

Men han anket dommen.

Også i lagmannsretten nektet Knoll straffskyld.

I stedet viste bruktbilselgeren og hans forsvarer, advokat Sven Olle Nohlin, til at «97 prosent av bilsalgene går det bra med».

– Knoll har kjøpt og solgt mellom 500 og 1000 biler årlig i mange år. Det er ikke mange salg det har blitt problemer med, påpekte Nohlin.

Bruktbilselgeren selv hevder disse sakene heller ikke er kriminalsaker han skal dømmes for, men sivilrettslige saker som i stedet burde vært behandlet hos Forbrukerrådet.

– 200 saker

Bruktbilselgeren hevder også at han har både det lokale politiet og den lokale tingretten imot seg.

– Jeg har hatt til sammen 200 saker i Fredrikstad tingrett, men bare to om dette temaet, forklarte Knoll.

Han gikk til frontalangrep mot politiet og spesielt aktor i saken, statsadvokat Nils Vegard. Han mener politiet og påtalemyndigheten har etterforsket for dårlig, og at de har for slett dokumentasjon av de påståtte lovbruddene.

Han påpeker blant annet at han ikke er avhørt om alle tiltalepunktene han må svare for.

Bruktbilselgeren ble i tingretten dømt til ubetinget fengsel i tre år og to måneder. Fengselsstraffen inkluderer en betinget dom fra 2015, hvor han ble dømt for lignende forhold. I tillegg ble han dømt til å betale ca. 900 000 kroner i erstatning til 26 kunder.

Han ble også for alltid fradømt retten til å være daglig leder, inneha en ledende stilling eller være styremedlem i et selskap.

Han var opprinnelig tiltalt for 43 forhold, men seks av disse ble frafalt. Tingretten dømte ham skyldig på 35 tiltalepunkter.

Siden dommen ikke er rettskraftig ennå, kan Sven Jarle Knoll fortsatt drive bruktbilvirksomhet. Men overfor Motor benekter han at han gjør det.

– Nei, det gjør jeg ikke, sier han, når Motor spør.

Til retten opplyser han at han er «konsulent», med ca. 300.000 kroner i årlig inntekt.

Gjenopptakelse

Den ubetingede delen av dommen fra 2015, på to års fengsel, er fortsatt ikke sonet fordi bruktbilselgeren har krevd utsettelse av soningen.

Dette er avslått av Høyesterett, men bruktbilselgeren har søkt Gjenopptakelseskommisjonen om gjenopptakelse av hele straffesaken.

Kommisjonen har jobbet med saken i et par år.

– Denne saken blir behandlet på et møte torsdag denne uka, sier Siv Hallgren, leder av kommisjonen til Motor. Hun understreker at det ikke er sikkert saken blir ferdigbehandlet på dette møtet.

I tillegg til ankesaken i lagmannsretten, må Knoll i mars igjen møte i Fredrikstad tingrett, tiltalt for nye lignende forhold.