DØMT I TINGRETTEN: Selv om han brukte håndfri tilkobling, ble mannen dømt fordi han tok i mobilen.

DØMT I TINGRETTEN: Selv om han brukte håndfri tilkobling, ble mannen dømt fordi han tok i mobilen.

Skulle svare på anrop:

Bilfører med håndfri dømt for å ha holdt mobil

En bilfører som hadde hodetelefoner i ørene, er dømt i Oslo tingrett for å ha tatt tak i mobiltelefonen sin for å få svart på et innkommende anrop.

Publisert

Mannen ble i fjor ilagt en bot for bruk av mobiltelefon under kjøring, men nektet å vedta boten.

Dermed gikk saken til Oslo tingrett der den ble behandlet torsdag.

I tingrettsdommen står det at mannen denne augustdagen i fjor var ute og kjørte i Oslo da han stoppet for rødt lys.

Mens han ventet på lyset fikk han et anrop på mobiltelefonen, som var montert i en holder.

Brukte airpods

– Han hadde da på seg airpods, slik at han kunne snakke i håndfri telefon. Tiltalte forsøkte å besvare anropet mens mobilen var i holderen. Dette gikk imidlertid ikke, og han så seg nødt til å ta telefonen ned fra holderen, ta den i hånden og besvare anropet slik, står det i dommen fra Oslo tingrett.

Lyden fra samtalen gikk da til hodetelefonene.

– Noenlunde samtidig skiftet lyset til grønt, og tiltalte måtte da kjøre for å ikke hindre bilene bak. Han beholdt derfor telefonen i sin høyre hånd som han samtidig benyttet til å sette bilen i gir, skriver tingretten.

Høyesterett

I dommen blir det vist til Høyesteretts avgjørelse fra i fjor høst der retten, med tre mot to stemmer, kom til at mobilbruk ved rødt lys og i stillestående kø anses å være «under kjøring» og ulovlig. Tingretten mener at de to sakene er svært like.

– Det er ingen tvil om tiltaltes befatning med mobilen må ansees som betjening av telefonen, og at han fortsatt var en del av trafikken, skriver tingretten.

Mannen ble dermed dømt til å betale en bot på 2.000 kroner, samt sakskostnader på 1.000 kroner.

(©NTB)