FÆRRE DREPTE: 82 prosent av dem som ble drept i trafikken i fjor var menn.

95 trafikkdrepte i 2020:

Laveste ulykkestall på 73 år på norske veier

Norge har for første gang siden 1947 hatt under 100 døde i trafikken på ett år. Men i 2020 økte andelen menn av dem som dør i trafikken til 82 prosent.

Publisert Sist oppdatert

I fjor mistet 95 personer livet i trafikken her i landet. Det er 13 færre enn året før og for første gang siden 1947 er antallet døde i et kalenderår under 100.

– Antallet omkomne har ligget relativt stabilt rett over 100 de siste tre årene, og er nå endelig under 100, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Han er nøkternt optimistisk og mener at det at vi har klart å komme under 100 omkomne viser at målrettet trafikksikkerhetsarbeid fungerer.

– Likevel har vi en lang vei å for å nå nullvisjonen om at ingen skal omkomme eller bli hardt skadd i trafikken. Da er vi avhengig av fortsatt politisk handlekraft, sier Johansen.

Bekymret for antall skadde

Statens vegvesen mener utviklingen bør gi motivasjon for å øke innsatsen mot ulykker på norske veier, og viser til at mange fortsatt blir alvorlig skadd på norske veier.

– Vi har satt oss ambisiøse mål. Men vi har dessverre ikke sett en like sterkt nedadgående kurve for hardt skadde som vi har for trafikkdrepte. I 2020 ble mer enn 500 personer hardt skadd i trafikkulykker. Det er store tall som vi tar på største alvor. Kampen mot alvorlige trafikkulykker på norske veier fortsetter med uforminsket styrke, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Vegvesenet påpeker at koronasituasjonen har endret kjøremønstre, noe som trolig har påvirket ulykkesstatistikken.

Menn på topp igjen

Det er nok en gang menn som utmerker seg mest negativt på ulykkesstatistikken. Av dem som døde på norske veier i 2020 var det 78 menn og 17 kvinner. 82 prosent av trafikkofrene var altså menn.

I fjor var 71 prosent av trafikkofrene menn, noe som var i tråd med snittet for de siste årene.

– Kvinner blir stadig sikrere trafikanter. Det samme kan vi dessverre ikke si om menn. Dette var enda tydeligere i 2020 enn tidligere år. Det er ingen tvil om at det fortsatt er blant godt voksne menn at det er behov for den mest markante endringen av holdninger og atferd på veien, slår Johansen fast.

Statistikken viser også at det er en klar nedgang i antall bilførere og passasjerer som mistet livet. Det var 54 personer som satt i en bil og som mistet livet i 2020, mot 71 året før.

– Det er bra at færre omkommer bak rattet eller i passasjersetet. Men samtidig må vi huske på at det er andre trafikantgrupper hvor utviklingen ikke er like god. Derfor er det viktigere enn noen gang å jobbe helhetlig med trafikksikkerhetsarbeidet, sier Johansen.

Flere motorsyklister døde

Mens det er færre bildøde, har 2020 vært et dystrere år for motorsyklistene. De lå i mange år på et høyt nivå med rundt 20 dødsulykker i året, noe som har bedret seg betydelig de siste årene.

– Derfor er det veldig trist å se at antallet MC-dødsfall har gått opp med fire personer siden året før, og hele seks siden 2018, og nå er tilbake på 20 omkomne i 2020. Det er mer enn 20 prosent av dødsulykkene i fjor, sier Johansen.

Flesteparten av dødsulykkene skjedde i storfylket Viken. Det topper for andre år statistikken med 19 dødsfall, det samme som året før, mens Innlandet og Vestfold følger etter med 17 og 14 omkomne.

De to fylkene med færrest trafikkdødsfall var Agder og Møre og Romsdal, med tre trafikkdødsfall i hvert fylke. Det er en stor nedgang for Møre og Romsdal, som hadde ti dødsfall i trafikken i 2019.

(©NTB)