EUROPAVEI: Statens vegvesen bruker nær 6 milliarder årlig på vedlikehold av europaveier, som E6 over Dovre.
EUROPAVEI: Statens vegvesen bruker nær 6 milliarder årlig på vedlikehold av europaveier, som E6 over Dovre.

Ny rapport om veistandarden:

Disse tre fylkene har de dårligste veiene

Det har vært en tydelig forbedring av veinettet mellom 2014 og 2019, viser en rapport fra Vista analyse som interesseorganisasjonen OVF har bestilt.

Publisert Sist oppdatert

– Vår indikator for kjøreteknisk kvalitet viser en forbedring for alle veityper og alle fylker. Det er særlig kvaliteten på veidekke og veidekkets bredder som har bedret seg, konkluderer rapporten, som organisasjonen Opplysningsrådet for veitrafikken (OVF) legger fram onsdag.

Forbedringene er større for riks- og europaveier enn for fylkesveiene. Det er også store regionale forskjeller, ifølge rapporten.

– Vestland, Agder og Troms og Finnmark scorer relativt dårligst på vår indikator for veiers kjøretekniske kvalitet, heter det.

Vista Analyse slår også fast at riks- og fylkesveiene stort sett holder en lavere standard enn målene de har satt.

Ifølge rapporten har fylkeskommunenes utgifter til drift og vedlikehold økt betydelig. I perioden 2015–2019 brukte fylkeskommunene i gjennomsnitt 8,8 milliarder kroner per år på dette, mens Statens vegvesen brukte i gjennomsnitt 5,8 milliarder kroner årlig på drift og vedlikehold av europaveier og riksveier. I perioden 2010–2014 var tallene henholdsvis 7,1 milliarder og 4,7 milliarder kroner, alt målt i 2019-kroner.

På fylkesveiene brukes det i snitt 200.000 kroner per kilometer hvert år, mens for riks- og europaveiene er dette beløpet 500.000 kroner. Drifts- og vedlikeholdskostnadene er høyest i vestlandsfylkene og i Viken.

Rapporten viser også til redusert ulykkesrisiko på veiene.

(©NTB)