NTP-ROKERING? De største prosjektene i nasjonal transportplan kan bli påvirket av koronapandemien.

Endret reisemønster:

Koronapandemien kan påvirke samferdselsprosjekter

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) varsler at noen av de største prosjektene i nasjonal transportplan må ses på med nye øyne etter koronapandemien.

Publisert

Nordmenns reisemønstre er påvirket av koronapandemien, og det kan få langsiktige konsekvenser for samferdselsutbyggingen, skriver Nationen.

Senterpartiets samferdselspolitisk talsperson Bengt Fasteraune har stilt spørsmål til Hareide om pandemien påvirker arbeidet med nasjonal transportplan.

Hareide svarer at endret reisemønster kan påvirke prosjektene i nasjonal transportplan for 2022–2033. Statsråden påpeker at det er stor usikkerhet knyttet til hvordan reisemønsteret endrer seg på sikt.

– Selv om vi gjør det vi kan for å sikre at investeringene vi foreslår i NTP er de rette, vil vi ikke kunne fjerne denne usikkerheten. Vi må derfor legge til rette for en gjennomføring av investeringene i Nasjonal transportplan som gir rom for at usikkerheten har økt, sier Hareide.

(©NTB)