MÅ DET VÆRE SLIK? Det kan være vanskelig å se godt på nattestid, særlig der det ikke er gatebelysning.
MÅ DET VÆRE SLIK? Det kan være vanskelig å se godt på nattestid, særlig der det ikke er gatebelysning.

Spørsmål til NAF-ekspertene:

Hvorfor må vi ha svart asfalt, den sluker jo alt lys?

Mørkesynet blir ikke bedre med årene, slår leseren fast. Han lurer derfor på om lysere veier kan være en mulighet.

Publisert Sist oppdatert

Bilisten spør:

Det snakkes mye om trafikksikkerhet. Det er bra og viktig, og angår oss alle. At fart dreper vet vi jo.

Heldigvis har bilene blitt sikrere med årene. Men antall drepte og skadde i trafikken er fremdeles altfor høyt. Vi må etter min mening rette fokus mot veinettet.

Hvorfor i all verden må vi bare ha svart asfalt? Den sluker jo alt av lys.

Vi vet at mørkesynet blir halvert allerede ved 40–50-årsalderen. Kombinasjonen av svart (særlig nylagt) asfalt og mørke er mildt sagt et stort faremoment.

Det må da være mulig å benytte fargestoff i asfalten for å få lysere veier å kjøre på?

I Sverige er det for eksempel en rødaktig asfalt flere steder.

Lurer du på noe? Spør!

  • De juridiske og tekniske ekspertene i NAF får mange spørsmål fra medlemmer og lesere av Motor. I denne spalten presenterer vi et utvalg.

NAFs eksperten svarer:

Det stilles en rekke tekniske krav til asfalt, men ikke til farge. Grunnen til at nylagt asfalt er svart, er det oljebaserte bindemiddelet som brukes. Når asfalten blir slitt, blir den mer grålig. Det henger sammen med fargen på steinmassen som brukes i Norge, hvor vi har naturlig forekomst av denne steinen.

I Sverige brukes en annen steinmasse. Men nylagt asfalt, også i Sverige, er svart.

Det er relativt vanlig å bruke rød asfalt i sykkelfelt i byer for å skape god kontrast til øvrige kjørefelt. Da er asfalten tilsatt et oksid, noe som medfører en ekstra kostnad.

Det er ikke diskutert å stille krav til dette for all asfalt, i stedet har man vært opptatt av god veimerking. Mange steder er det også veilys, og lys på biler er generelt blitt mye bedre.

Line Lillebø Osfoss, tidligere seniorpolitisk rådgiver i NAF