IKKE TOYOTA-GATE: Toyota har vedtatt et gebyr for brudd på utslippsreglene, men saken er langt unna nivået til VWs dieselgate.

Brudd på rapporteringsreglene for utslipp:

Toyota fikk 1,5 milliarder i miljøbot i USA

Høyeste bot hittil for brudd på rapporteringsreglene i Clean Air Act.

Publisert

Det amerikanske justisdepartementet gikk til sak mot den japanske bilprodusenten i 2016, en sak som nå har funnet en løsning ved at Toyota, som resultat av et forlik med den amerikanske statforvaltningen, betaler et gebyr på 180 millioner dollar (drøyt 1,5 milliarder kroner).

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Myndighetene skal opprinnelig ha krevet et betydelig høyere beløp.

Lovbrudd over lang tid

Tiltalen gikk ut på at Toyota hadde brutt reglene for egenrapportering til EPA (det amerikanske klima- og miljødirektoratet) av feil og mangler, samt eventuelle tilbakekallinger, relatert til utslippskontroll i bilene.

Reglene er nedfelt i den amerikanske miljøvernloven Clean Air Act.

Toyota beskyldes imidlertid ikke for å ha jukset med selve utslippskontrollen, slik Volkswagen gjorde på den samme tiden.

Lovbruddene skal ha funnet sted over en tiårsperiode, mellom 2005 og 2015.

Ifølge statsadvokaten har Toyotas handlinger undergravet EPAs system for egenrapportering, hvilket sannsynligvis har ført til forsinkede eller unngåtte tilbakekallinger knyttet til utslipp.

Dette skal Toyota ha tjent på økonomisk samtidig som anklagerne mener det har ført til unødvendig økning i forurensende utslipp.

«Rutinesvikt»

I en uttalelse sier Toyota at selskapet, for nesten fem år siden, oppdaget og rapporterte om et hull i sine prosedyrer som medførte forsinket innsending av ikke-offentlige EPA-rapporter.

Denne manglende rapporteringen gjaldt feil ved utslippskontrollsystemene i biler.

Bilprodusenten la til:

– Mens denne rapporteringsforsinkelsen resulterte i en ubetydelig påvirkning av utslippene, om noen, erkjenner vi at noen av rapporteringsprotokollene våre ikke nådde opp til våre egne høye standarder, og vi er glade for nå å ha kommet frem til en løsning.