TROR PÅ ELBIL: Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, under EV Summit i Oslo. Foto: Peter Raaum
TROR PÅ ELBIL: Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, under EV Summit i Oslo. Foto: Peter Raaum

Ny undersøkelse bekrefter trenden:

– Elbilene kan ta 45 prosent av nybilsalget i 2018

45 prosent av nybilsalget i Norge i 2018 vil være elbiler – hvis norske bilkjøpere gjør som de sier at de vil gjøre.

Publisert Sist oppdatert

Det er hovedfunnet i Elbilbarometeret 2018, en måling Opinion har gjennomført for Norsk elbilforening og Nordisk Energiforskning blant et representativt utvalg på 4872 personer i de fem nordiske landene.

Les også: Her er de nye bilene som kommer i 2018

På spørsmål om hvilken type bil du mest sannsynlig vil velge neste gang du skal kjøpe bil, er svarene i den norske populasjonen som følger: 

Biltype Prosent Ny plug-in hybrid 13 Brukt bensin 12 Ny elbil 11 Brukt diesel 10 Ny bensin 6 Ny diesel 5 Brukt plug-in hybrid 5 Brukt elbil 4 Brukt hybrid 2 Ny hybrid 2 Ny hydrogen 1 Vet ikke 19 Har ikke bil/planlegger ikke kjøpe 10

Med utgangspunkt i svarene har man beregnet en etterspørsel på 71 078 elbiler i Norge i 2018. Det ble solgt 33 791 elbiler i Norge i 2017.

Markedsandelen for elbiler er anslått basert på hvor mange som har oppgitt at de sannsynligvis vil kjøpe ny elbil de neste 12 månedene. Andelen elbilkjøpere (3 prosent) er deretter ganget opp med antall husholdninger i Norge (2.376.971) siden man antar at bilkjøp i større grad følger husstand enn person. Det gir en etterspørsel på 71.078 elbiler, som tilsvarer 45 prosent av totalt nybilsalg likt som i 2017 (158.650).

Les også: Transportrevolusjonen vil endre våre liv

Åpent spørsmål

Hvorvidt de tallene vil realisere seg, er et helt åpent spørsmål.

– Vi vet at det ikke alltid er sammenheng mellom det folk sier og det de faktisk gjør, sier Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Dessverre er det lange ventelister på nye biler, og det er utfordringer med infrastrukturen rundt lading. Så det kan være mange grunner til at det faktisk ikke blir akkurat slik  disse tallene indikerer, men de viser uansett at markedet er modent. Kundene er klare, sier Christina Bu.

Les også: Nye Nissan Leaf imponerer kraftig

Tror ikke på løftene

Norske myndigheter har målsatt at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler. Tallene i undersøkelsen antyder at man er i rute for det målet.

I dag ruller nær 150 000 elbiler på norske veier. En framskrivning tyder på at det tallet stiger til omlag 400 000 i 2020. Men de samme respondentene som forteller at de vil kjøpe grønt, er tvilende til om politikerne faktisk vil levere.

44 prosent av de spurte sier at de ikke tror myndighetene  vil gjøre det som er nødvendig for å nå 2025-målet.

I den nye Jeløya-plattformen lovet regjeringen at dagens insentiver for elektrifiserte biler skal videreføres minst ut 2021.

Skiller seg ut

Undersøkelsen bekrefter Norges helt unike posisjon på elbilmarkedet. Blant de nordiske landene er bare Island i nærheten av samme tall som Norge, men anslagene tilsier et 30 ganger høyere salg av elbiler i Norge enn på Island (Norge har en 15 ganger så stor befolkning).

Sverige lanserer en kraftig opptrapping av insentivene i løpet av sommeren, og det er en viss bevegelse i viljen til å velge nullutslipp.

Men Finland og særlig Danmark har minimale insentiver.

Rekkevidde, ladeinfrastruktur og pris går igjen blant hindrene for å kjøpe elbil i alle de fem landene.

– I Norge er man imidlertid på langt nær så opptatt av pris som i de andre landene, takket være avgiftsinsentivene, sier John Lauring Pedersen i Opinion.