Nye regler på plass:

Enklere å etablere nye ladestasjoner

Nye regler åpner for at bygninger som kan settes opp uten søknad til kommunen, nå kan inneholde ladestasjon med nødvendige elementer for ladepunkter for elbiler.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er et viktig tiltak for å øke utbredelsen av nullutslippsbiler, sier statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.

Regjeringen har oppdatert veilederen til den såkalte byggesaksforskriften om hvilke regler i plan- og bygningsloven som gjelder når det skal etableres ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Nå heter det at «bygninger som kan settes opp uten søknad til kommunen kan inneholde ladestasjon med nødvendige elementer for ladepunkter for elektriske kjøretøy, der dette er tillatt i arealplan».

Virke Servicehandel, som organiserer den norske bensinstasjonsnæringen på kjede- og forhandlernivå, er svært fornøyd med regjeringens forenkling av regelverket for etablering av nye ladetilbud.

Leder av Virke Servicehandel Iman Winkelman mener det nye regelverket vil bidra til et bedre ladetilbud langs vei:

– Våre medlemmer ønsker gjerne å omstille seg fra bensinstasjoner til energistasjoner. Samtidig har regelverket for etablering av ladetilbud vært forsinkende og fordyrende. Regjeringens forenkling vil gjøre det lettere for flere forhandlere å gå rett i gang med å etablere hurtigladestasjoner uten å gå veien om en kommunal søknadsprosess. I neste omgang vil dette bidra til at flere ønsker å investere i ladetilbud, sier Winkelman i en pressemelding.

PS: En opptelling gjennomført i 2019 viser at 21 prosent av hurtigladerne i Norge er plassert på bensinstasjoner. De øvrige laderne er plassert i tilknytning kjøpesentre og butikker, på parkeringsplasser/gateparkering og ved hotell- og overnattingssteder.