REKKEVIDDEVINNER: Tesla Model S

Tesla Model S:

S for suveren

Det var aldri noe spenning om hvilken bil som gikk lengst. Tesla Model S gikk hele 43 prosent lengre enn på samme rute som i vinter.

Rekkevidde- og ladetesten

Motor og NAF har testet rekkevidde og ladeegenskapene på 29 av de mest populære elbilene på markedet.

Bilene kjørte fra sentrum av Oslo via Hadeland og opp E6 i Gudbrandsdalen til de var tomme for strøm.

Dagen etter ble bilene tatt til ladetest på Ionity-stasjonen på Dal i Viken.

  • Modellnavn: Tesla Model S Long Range.
  • Oppgitt WLTP-rekkevidde: 610 km.
  • Dekkdimensjon testmodell: 245/45 R19.

Rekkeviddetesten:

Tesla Model S gikk 645,3 km – som er 35,3 km lengre enn oppgitt WLTP og hele 195 km lengre enn den gikk på samme rute i vinter.

Testen ble kjørt i Standard Mode, men uten å være aggressiv på gassen. Bilen kan settes i såkalt Chill Mode, som reduserer akselerasjonen noe, men samtlige Tesla-modeller i denne testen ble altså stilt inn i Standard Mode.

Indikatoren ble rød ved 43 km og 7 prosent rest på batteriet. Gikk deretter som vanlig fram til batteriet var på null.

Reell rekkevidde: 645,3 km.

Gjennomsnittsfart: 64 km/t.

Med bistand fra TrackSys hadde vi GPS-trackere installert i hver bil for å monitorere bilenes posisjon og hastighet fra start til siste stopp. Tracksys er et av Norges ledende selskap på elektronisk kjørebok og flåtestyring.

Ladetesten på Ionity, Dal:

Model S ble ladet på Ionity-stasjonen på Dal der den kom inn med varmt batteri og 6 prosent rest. Tok omgående imot 130 kW, noe som økte forsiktig til 139 kW ved 35 prosent fulladet. Effekten falt da til 100 kW hvor den lå stabilt til 65 prosent fulladet, derfra falt den jevnt – til 61 kW ved 80 (og 34 kW ved 90 prosent).

Ladetid 6-80 prosent: 45 min. og 35 sek.

Ladetesten på Supercharger, Vinstra:

Startet på Superchargeren med 3 prosent rest, først med beskjedne 83 kW før tok imot rundt 140 kW fra 10 prosent til 40 prosent fulladet. Falt suksessivt til 48 kW ved 80 prosent (og 32 kW ved 90 prosent).

I motsetning til Model X ladet S’en raskere ved Superchargeren.

Ladetid 3-80 prosent: 44 min. og 59 sek.

Importørenes kommentar:

– Tesla ser på lang rekkevidde, pålitelig forbruksberegning og god ladeinfrastruktur som avgjørende for at flere skal velge elektrisk bil. Rekkeviddetesten til NAF og Motor er en hyggelig bekreftelse på viktigheten av arbeidet vi gjør for å levere stadig mer effektive drivlinjer til bilene våre. Tesla jobber også kontinuerlig med å utvide Supercharger-nettverket og å videreutvikle ladeinfrastrukturen vår. I tiden som kommer vil vi åpne flere nye V3 Supercharger-stasjoner, sier Nora Wisløff Egenæs i Tesla Norge.

Generelt:

Vår rekkeviddetest er ingen vitenskapelig undersøkelse, men skiller seg fra andre målinger på ett viktig punkt: Alle bilene i testen kjøres samme rute, i omtrent samme fart (på fartsgrensen) og under samme værforhold. Det gir grunnlag for å konkludere om hvilke modeller som levererer over eller under oppgitt WLTP.

Alle bilene ble kjørt fra Vulkan P-hus i Oslo, deretter en rundtur i sentrum før bilene gikk nordover på riksvei 4 via Lygna, til Gjøvik og inn på E6-en før Lillehammer. Deretter ble de kjørt nordover på E6 til Dombås og Hjerkinn, der de svingte øst mot Folldal på rv29 og så sørover på rv27 mot Ringebu igjen.

Kjøringen foregikk under optimale forhold, med sol og vindstille. Temperaturen ved start var 16 grader, på Lillehammer var det 19 grader kl 13, mens det var drøyt 15 grader på Hjerkinn kl 18.00.

Bilene hadde ikke forvarmet batteri. Alle bilene ble kjørt til 0 km rest på batteriet, mens bilene vi ikke har hatt i test tidligere (Tesla Model S er testet tidligere) ble kjørt fullstendig tomme slik at vi kunne se hvordan de oppfører seg de siste kilometerne.