STASELIG: Det er ingen grunn til å klage på utsikten fra E6 mot Kvænangen – når været er bra.
STASELIG: Det er ingen grunn til å klage på utsikten fra E6 mot Kvænangen – når været er bra.

Ny E6 over Kvænangsfjellet:

Redder hovedfartsåren gjennom Nord-Norge

Dårlig vintervær over Kvænangsfjellet har mang en gang strupet trafikken på E6. Nå starter arbeidet med ny løsning for hovedfartsåren i Nord-Troms.

Publisert

Utbyggingsselskapet Nye Veier har nå signert avtale med Samferdselsdepartemnentet på strekningen.

- E6 over Kvænangsfjellet i Nord-Troms er dårlig og stenges ofte om vinteren. Det fører til lange omkjøringer gjennom Finland. Nå kommer det endelig ny vei. Vi har signert veiutbyggingsavtale med Nye Veier AS, som betyr at målene for prosjektet og kostnadsrammene er bestemt. God infrastruktur er vesentlig for utviklingen av nordområdene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Nye Veier varsler at de skal bruke 1990 millioner kroner på å bygge veien, og dette er nå godkjent som kostnadsramme for prosjektet.S

Nye Veier bestemmer rekkefølgen for utbyggingen av prosjektene i sin egen portefølje, likevel må regjeringen godkjenne prosjektenes kostnader før Nye Veier kan starte utbyggingen.

E6-traseen i nord er de siste årene også forbedret gjennom Helgeland, med Hålogalandsbroa, ny E6 vest for Alta, og i høst også åpningen av ny Tana bru. Dessuten er det kommet ny vei sør og øst for Kirkenes på strekningen Storskog–Hesseng (E105).

Nye Veier fikk overført E6 Kvænangsfjellet til sin portefølje fra Statens vegvesen i 2019. Selskapet vil nå velge entreprenør for det videre arbeidet med prosjektet, heter det i pressemeldingen.