NEDGANG: Utslippene fra veitrafikken går ned, viser nye SSB-tall.
NEDGANG: Utslippene fra veitrafikken går ned, viser nye SSB-tall.

Nye SSB-tall:

Nedgang i CO2-utslipp fra veitrafikken

De samlede utslippene av CO2 i Norge var på 42,2 millioner tonn i 2019. Av dette utgjorde utslippene fra veitrafikk rundt 20 prosent, melder SSB.

Publisert

Tall fra Statistisk sentralbyrå i rapporten Utslipp til luft viser at utslippene fra veitrafikk, lufttransport og jernbane var 14 prosent lavere i 2019 enn i 2010, til tross for økt aktivitet i alle transportformene.

Utviklingen i bilparken setter sitt klare preg på utslippstallene:

Det er flere elbiler og ladbare hybridbiler på veiene, samtidig som innblanding av biodrivstoff har økt de siste årene. CO2-utslippet fra veitrafikken var 15 prosent lavere i 2019 enn 2010.

Personbiler kjørte mer på veiene i 2019 enn i 2010, skriver SSB, og fortsetter:

Likevel gikk CO2-utslippet per personkilometer ned 29 prosent til 66 gram i perioden. Varebiler og andre lette kjøretøyer slapp ut 102 gram CO2 per personkilometer i 2019.

Busser har det laveste CO2-utslippet per passasjerkilometer med 59 gram i 2019. Det er en nedgang på 34 prosent fra 2010.

CO2-utslipp pr personkilometer (gram pr p-km) fordelt på kjøretøygruppe.
CO2-utslipp pr personkilometer (gram pr p-km) fordelt på kjøretøygruppe.