SVAKHETER: Motor har avdekket svakheter med bomstasjonsbrikkene og bompengebetalingen. Nå tar flere politikere til orde for et annet system; veiprising. Foto: Geir Olsen
SVAKHETER: Motor har avdekket svakheter med bomstasjonsbrikkene og bompengebetalingen. Nå tar flere politikere til orde for et annet system; veiprising. Foto: Geir Olsen

Autopass-problemer gjør nytt system mer aktuelt:

Tar opp Autopass-svakheter med statsråden

Veiprising kan nå bli mer aktuelt enn bompengeinnkreving, etter Motors avsløringer av svakheter ved bompengesystemet. – Jeg vil ta denne saken opp med samferdselsministeren, sier Helge Orten i Stortingets samferdselskomité.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Bompengesvakheter havner på statsrådens bord.

Motor har avdekket at det er enkelt å putte bompengebrikke for elbil i en fossilbil, og dermed betale en lav elbiltakst, eller i mange tilfeller ingenting.

Vi har også vist hvor lett det er å kunne dokumentere at man er et helt annet sted enn der man er – rett og slett ved å bytte bompengebrikke mellom to biler.

– Noe må gjøres

Motors avsløringer har ført til at opposisjonspolitikerne Bård Hoksrud (Frp) og Bengt Fasteraune (Sp) har bedt samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) rydde opp.

Nå kaster også regjeringspartiene på Stortinget seg på.

– Jeg er glad for at Motor påpeker svakhetene. Dette vil jeg nå ta opp på våre ukentlige møter med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet, sier Helge Orten (H) som er leder i Stortingets transportkomité.

Han mener det er fullstendig uakseptabelt å svindle med brikketriksing.

– Det fører til tapte bompengeinntekter. Derfor må noe gjøres.

Les også: Derfor har vi brutt reglene

HØYRE-POLITIKER: Helge Orten er leder i Stortingets transportkomité.
HØYRE-POLITIKER: Helge Orten er leder i Stortingets transportkomité.

Flertall for veiprising

I dag er det knapt kontroller av om riktig brikke brukes i bilene. Sjansen for å bli tatt er svært liten. Orten påpeker at kontroller også kan koste mye penger.

– Det kan hende Motors dokumentasjon er et argument for å innføre en annen type teknologi som kan være mer effektivt og samtidig bidra til å redusere muligheten for å svindle, sier Orten.

På Stortinget er det politisk flertall for veiprising. Andre nestleder i transportkomiteen, Jon Gunnes (V), mener veiprising etter Motors avsløringer er et alternativ som er blitt mer aktuelt.

Skiltgjenkjenning

– Veiprising er bedre enn dagens system. Da er informasjonen inne i bilen inntil avlesning. Med dagens bompengesystem går passeringsinformasjonen ut av bilen. Veiprising vil være en mer moderne og sikker teknologi enn bompengebrikken med sine svakheter. sier Gunnes.

Han påpeker at også skiltgjenkjenning fungerer.

– Det virker jo i parkeringsanlegg. Jeg håper bomselskapene vurderer større bruk av skiltgjenkjenning.

Svekket som bevis

I dag brukes bomstasjonspasseringer som bevis i mange rettssaker.

Motors dokumentasjon gjør at bompengepasseringer ikke lenger kan anses som så sterke bevis som tidligere, mener advokat Halvard Helle, som er leder for Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess.

– Avsløringen i Motor viser hvor forsiktige og kritiske domstolene må være før elektroniske bevis alene brukes som grunnlag for domfellelse, enten det er bompengebrikker, strømmålere eller lokasjonsdata på internett, sier Helle.

Motors dokumentasjon viser også at bompengebrikker kan brukes til å skaffe falske alibier.

– Men jeg tror nok de aller fleste vil slite kraftig med å skaffe seg et falskt alibi, særlig dersom mobildata viser et bevegelsesmønster som avviker fra brikkens bevegelser.

Veiprising

Også Helle mener veiprising kan være et alternativ.

– Det finnes sikkert mange tekniske løsninger som kan eliminere slikt misbruk. For eksempel å gå over fra bompenger til automatisk veiprising.

Men veiprising er ikke en perfekt løsning, mener advokaten.

– Baksiden av den medaljen er at vi da beveger oss mot et system med total overvåkning på norske veier, med de tunge personvernutfordringene det medfører, sier Helle.