AUTOPASS: Vegdirektoratet og Statens vegvesen eier Autopass, som er innkrevingssystemet bompengeselskapene bruker. Svakhetene ved systemet har vært kjent lenge. Foto: Geir Olsen
AUTOPASS: Vegdirektoratet og Statens vegvesen eier Autopass, som er innkrevingssystemet bompengeselskapene bruker. Svakhetene ved systemet har vært kjent lenge. Foto: Geir Olsen

Hva er svakhetene i bombrikke-systemet?

Derfor har vi byttet brikkene

Det er ikke lov å bruke en elbilbrikke i en bensin- eller dieselbil, langt mindre å bevisst trikse med brikker for å unndra seg betaling av riktig takst. Hvorfor har Motor likevel gjort det?

Publisert Sist oppdatert

Bompengesystemet er et nøkkelelement i norsk samferdsel.

Det har gjennom mange år vært utviklet som redskap for å kunne finansiere veier, regulere trafikk og stimulere til den teknologiske utviklingen vi ønsker for bilparken.

Ikke desto mindre har ryktene lenge versert om at systemet er lett å omgå. Men kunne det virkelig være enkelt?

Svaret er, dessverre, ja.

Artiklene vi publiserer om dette i dagene som kommer, vil vise hvorfor det er et stort problem.

La oss understreke: Vi oppfordrer ingen til å bryte reglene. Og det er heller ingen tvil om at vi har brutt dem i vår journalistiske kartlegging.

Det har vi gjort av én eneste grunn, nemlig at det er eneste metode for faktisk å kunne dokumentere hvor mangelfullt og utilstrekkelig dette systemet er. All erfaring fra mange år i journalistikken tilsier at vi aldri ville fått bekreftet dette på forespørsel.

Det er både noen juridiske og noen presseetiske dilemmaer ved det vi har gjort. Vi har diskutert disse med eksperter, og konkludert med at det likevel er riktig å gjøre det.

Men som Åge Jensen, avdelingsdirektør for brukerfinansiering i Vegdirektoratet, sier til oss: «Det kan få en alvorlig konsekvens å gjøre det. Det er dokumentforfalskning, og det kan føre til politianmeldelse».

Vi returnerer brikken straks vi er ferdig med undersøkelsen.

Samtidig oppfordrer vi andre til ikke å benytte dette smutthullet.

Men delta gjerne i debatten om hvordan vi får et system som oppfyller de kravene samfunnet naturlig kan stille til det. Den oppgaven er åpenbart ikke løst godt nok i dag.