GREP OM BOMPENGENE: Under snart sju år med Erna Solberg som statsminister er antallet bomstasjoner doblet.
GREP OM BOMPENGENE: Under snart sju år med Erna Solberg som statsminister er antallet bomstasjoner doblet.

1 milliard passeringer i år:

Antall bomstasjoner doblet siden 2013

Siden Erna Solberg ble statsminister har antallet bomstasjoner blitt doblet. I 2020 øker antallet bomstasjoner ytterligere, til hele 337, ifølge en fersk oversikt Motor har fått tilgang på. Norske bilister vil i 2020 passere bomstasjoner én milliard ganger.

Publisert Sist oppdatert

For bare en ukes tid siden kunne regjeringen og Fremskrittspartiet fornøyd melde at bomstasjonene fjernes på fem veier – og at bilistene dermed slipper å betale den resterende bompengegjelden på disse veiprosjektene.

Bompenger

Det blir flere nye «rekorder» for bompenger i bompengeinnkreving i 2020.

I løpet av året kommer det bompengeinnkreving på sju nye, store veiprosjekter.

Men denne reduksjonen veier ikke opp for at flere nye bompengeprosjekter åpner i 2020, og at antallet bomstasjoner nå er doblet siden den Høyre-ledede regjeringen tiltrådte i 2013. I det meste av denne tiden har Frp hatt ministeren i Samferdselsdepartementet.

337 bomstasjoner

En fersk oversikt fra samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) viser at det 1. januar i år var 325 bomstasjoner i Norge. Nyttårsaften 2020 vil dette tallet ha steget til 337.

Det er nesten ett hundre flere enn for bare et drøyt år siden. I april i fjor kunne Motor fortelle at Norge da hadde 250 bomstasjoner.

Det er også 167 flere bomstasjoner enn i 2013, da Høyre/Frp-regjeringen tiltrådte. I 2013 hadde Norge 170 bomstasjoner.

På syv år med Høyre, Frp, Venstre og KrF i regjering er altså antallet bomstasjoner doblet.

I tillegg til de 337 bomstasjonene er det dessuten seks ferjestrekninger med bompengeinnkreving.

E18-BOMMER: Bommene står tett på nye E18 sørover langs vestsiden av Oslofjorden. Her en passering nær Sandefjord. Foto: Geir Olsen
E18-BOMMER: Bommene står tett på nye E18 sørover langs vestsiden av Oslofjorden. Her en passering nær Sandefjord. Foto: Geir Olsen

Bompengeprosjektene

På disse veiprosjektene kommer det bompenger det neste halvåret:

13 km ny E134 mellom Damåsen og Saggrenda i Kongsberg og Øvre Eiker kommuner. Veien åpner 3. juli.

Ny firefeltsvei på E6 mellom Hamar og Moelv. Strekningen mellom Hamar og Brumunddal åpner i sommer, mens strekningen mellom Brumunddal og Moelv åpner før jul.

Ny to/trefeltsvei på syv kilometer på E6 mellom Vindåsliene – Korporalsbrua i Midtre-Gauldal kommune i Trøndelag. Veien åpner til høsten.

Ny vei nord for Steinkjer, på fv. 17 og fv. 720 på strekningen Dyrstad - Sprova – Malm. Motor har fortalt om en uheldig nabo til veien.

Ny fv 33 på strekningene Skardtjernet - Tonsvatnet og Bjørgokrysset - Nedre Øydgarden i Valdres. Åpner i sommer.

I løpet av sommeren starter trolig innkrevingen på rv 13 Ryfast mellom Ryfylke og Jæren. Det store veiprosjektet åpnet for flere måneder siden, men bompengeinnkrevingen har ikke blitt iverksatt på grunn av korona-pandemien og reiserestriksjoner for spanske arbeidere, slik at bompengesystemet rett og slett ikke har stått ferdig.

Rv 3/rv 25 mellom Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet i Løten og Elverum kommuner. Veiprosjektet åpner 30. juli.

Én milliard passeringer

Motor har tidligere fortalt at samferdselsmyndighetene tror bilistene må betale 14,2 milliarder kroner i bompenger i 2020. Det vil i så fall være to milliarder kroner mer enn for 2019.

Men dette er ikke den eneste rekorden som står for fall.

Vegdirektoratet beregner at bilistene vil passere bomstasjonene hele én milliard ganger i 2020.

Antallet passeringer i bomstasjonene har økt betydelig de siste årene. Så sent som i 2019 var det ca. 880 millioner passeringer, som altså øker til ca. én milliard i 2020.

Her er oversikten over antallet bompengestasjoner fra 2004 til 2020:

2004: 140

2005: 143

2006: 115

2007: 116

2008: 135

2009: 148

2010: 157

2011: 158

2012: 164

2013: 170

2014: 197

2015: 208

2016: 240

2017: 237

2018: 245

2019: 309/325

2020: 337

Om 2019-tallene: 309 bompengestasjoner var per 1/6 2019, 325 bomstasjoner var per 31/12.

Kilde: Vegdirektoratet.