LOVLIG, ULOVLIG: Det er ikke lov å bruke mobilen når du står på rødt lys. Men i andre situasjoner er det lov.

UP-sjefen om mobil i bil:

Mobilbruk fortsatt lovlig i noen tilfeller

Snart blir det 5000 kroner i bot for å bruke mobiltelefonen i bil. Men ved lengre stans i trafikken, kan du helt lovlig fiske frem mobilen – både nå og i fremtiden.

Publisert

Tidligere i høst konkluderte et flertall i Høyesterett at det ikke er lov å bruke mobiltelefonen når man står i stillestående kø, eller man står på rødt lys.

Bakgrunnen for Høyesteretts dom er to bilførere som ble bøtelagt for henholdsvis å ha brukt mobiltelefonen ved stillestående kø og på rødt lys.

Tingretten frikjente kvinnen i stillestående kø, og dømte mannen på rødt lys, før begge ble frikjent i lagmannsretten – og begge til sist ble dømt i Høyesterett.

– Klokskap

Etter at dommen ble avsagt, sendte politiet straks ut nye retningslinjer til Utrykningspolitiets patruljer, som i påvente av Høyesterettsdommen var tilbakeholdne med å gi bøter i lignende situasjoner.

– Vi forvalter dette med klokskap. Vi bøtelegger nå fremover for bruk av mobil ved rødt lys og lignende. Men vi bruker sunn fornuft og ser den trafikale stansen an, sier UP-sjef Steven Hasseldal til Motor.

– Hva innebærer det?

– Vi bøtelegger ikke ved lengre stans i trafikken, som når man venter på ledebil ved veiarbeid.

Dessuten er det under kjøring fortsatt lov å bruke mobiltelefonen til å starte og avslutte samtaler dersom mobiltelefonen står i en holder, eller du bruker håndfri-løsning, som en knapp på rattet eller en knapp på ledningen.

– Ikke strengt nok

For to år siden ble det innført prikker ved bruk av mobiltelefon, i tillegg til 1700 kroner i bot. Allerede den gangen mente UP at dette var for mildt.

– Boten bør økes betraktelig, sa daværende UP-sjef Runar Karlsen til Motor.

Nå støtter UP helhjertet regjeringens forslag om å øke boten til 5000 kroner, og ilegge tre prikker på førerkortet.

– Vi svarte på regjeringens forslag forrige uke, og vi støtter det. Jeg tror de fleste synes dagens reaksjon er for lav i forhold til andre forseelser i trafikken. Det er ikke strengt nok, sier nåværende UP-sjef Steven Hasseldal.

Oppjusteres

Høringsfristen for økt mobilbot er 16. november. Etter all sannsynlighet blir ny bøtesats på 5000 kroner og tre prikker innført fra kommende årsskifte.

Samtidig vil de øvrige bøtesatsene bli oppjustert i samsvar med konsumprisindeksen.

I 2019 ble det skrevet ut 16 325 forenklede forelegg for mobilbruk under kjøring.