GODE RÅD: Det er mulig å optimalisere hurtigladingen med noen enkle grep.

De færreste elbilene oppnår maks effekt:

Slik får du mest ut av hurtigladingen

De siste 20 prosentene med lading kan ta like lang tid som de 80 første. Her er noen tips som gir deg mest effekt av hurtigladingen.

Publisert Sist oppdatert

Hurtiglading

  • Batteriet lades langt raskere, fra 10-15 ganger hurtigere enn under normallading.
  • Effekten er på 50 kW og oppover. På enkelte ladestasjoner 350 kW. På en hjemmelader har du 3-11 kW.
  • Ladetiden varierer avhengig av bilmodell, batterikapasitet og temperatur.
  • Det vil ta 30-60 minutter å fylle batteriet fra 0 til 80 prosent kapasitet, avhengig av de nevnte faktorene.
  • Det er sjeldent lønnsomt å lade til over 80 prosent på en hurtiglader.

De færreste elbilene klarer å lade med den effekten som oppgis fra produsentene i mer enn kanskje noen minutter.

Men det finnes noen gode råd for hvordan du kan optimalisere hurtigladingen.

Tre forhold er helt avgjørende:

  • Start ladingen med varmt batteri.
  • Start lading ved lav batterikapasitet.
  • Gjør deg kjent med bilens ladekurve.

I de store rekkevidde- og ladetestene NAF og Motor har foretatt de siste årene, er det et fåtall biler som har vært oppe på maksimal ladeeffekt over lengre tid, til tross for optimale ladeforhold.

Kjør i to timer

Et varmt batteri tar raskere imot strøm. Kraftig lading av kaldt batteri kan føre til skader.

Derfor reduseres automatisk ladehastigheten når batteritemperaturen er for lav - eller for høy.

Du bør kjøre i minst to timer for å få driftsvarmt batteri.

Noen av de mer eksklusive elbilene har også en forvarmefunksjon som gjør at bilen selv justerer temperaturen i forkant av lading, basert på tid og avstand til ladestasjonen du har plottet inn i navigasjonen.

  • Hurtigladerne er mest effektive når batterinivået er lavt. Et tomt batteri har større ladekapasitet.

Fullt vannglass

Det kan sammenliknes med å fylle et vannglass:

I starten kan du fylle raskt, mens det går saktere når du nærmer deg fullt glass og skal ha på de siste dråpene.

Med lavt batterinivå vil du kunne oppleve at bilen lader med maks effekt i en periode.

Men etter hvert som batteriet fylles, vil altså ladingen gå tregere.

Det ser man godt på bilens ladekurve.

Reduseres merkbart

Det kan være litt ulikt hva som er det ideelle ladeintervallet.

Men for alle biler reduseres ladeeffekten merkbart når man bikker 70-80 prosent.

  • De siste 20 prosentene kan fort ta like lang tid som de 80 første.

0-80 prosent

Bilprodusentene omtaler bilens ladeegenskaper på ulike måter.

De fleste oppgir tiden det tar å lade fra 0 til 80 prosent.

Men det oppgis også hvor mange kilowatt bilen kan lades med, for eksempel 50, 100 eller 150.

Det betyr slett ikke at bilen lader med den effekten hele tiden.

Tvert imot.

Det er bare en svært kort tid av ladeperioden at ladingen har den effekten - om den i det hele tatt når dit.

Kost-nytte

Siden du mange steder betaler per minutt du lader, eller en kombinasjon av minutter og effekt, bør du være oppmerksom på denne kost-nytte-faktoren.

Effektiv hurtiglading er en nøkkelfaktor for å holde kostnadene nede for elbileierne.

LADETEST: Peugeot e-2008 og Mercedes EQC side om side under NAF og Motors store rekkevidde- og ladetest tidligere i sommer.