GLADERE DAGER: Stor ståhei da Tesla-sjef Elon Musk besøkte Giga Berlin, fabrikken under oppføring i Grünheide, i september.

Stadig større forviklinger for Musk:

Vil tysk trøbbel forsinke Model Y til Norge?

Tesla sliter både med ryktet i Tyskland og lokal motstand. Nå er det fare for forsinket produksjonsoppstart ved den nye fabrikken utenfor Berlin.

Publisert

Elon Musk har støtt på flere utfordringer enn han liker i forbindelse med etableringen av Teslas europeiske produksjonsanlegg, Giga Berlin.

Gjentatte opphold i skogrydding etter klager fra miljø-organisasjoner, manglende innbetaling av garantibeløp og problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft er de mest alvorlige problemene.

Og nå begynner det å haste…

Tidligst til sommeren

Teslas neste SUV, Model Y, skal produseres i fabrikken som bygges i Grünheide litt sør-øst for Berlin. Dette er fabrikken som blant annet skal forsyne det norske markedet.

Produksjonen skal etter den mest nylig oppdaterte planen starte fra sommeren av (målet er 1. juli). I beste fall vil det dermed komme nye Model Y-biler hit til landet på sensommeren 2021.

Hva med Norge?

Det rimer ikke helt med den informasjonen vi har forholdt oss til, som er lansering i første halvår 2021. Importøren har ingen oppdatering å komme med:

– På nettsidene våre står det at Model Y-produksjonen til det europeiske markedet ventes å begynne tidlig i 2021, sier kommunikasjonsansvarlig hos Tesla i Norge, Even Sandvold Roland.

– Dette har vært gjeldende informasjon siden Model Y ble lansert, og vi har ikke anledning til å gi noe mer informasjon enn dette per nå.

Det må altså bety at de første bilene til Norge vil komme enten fra USA eller fra Kina. Det stemmer ikke helt med Elon Musks tidligere utsagn om at Model Y for Europa skal leveres fra Giga Berlin. Fabrikken bygges i delstaten Brandenburg som omgir Berlin.

Utfordringer i kø

Det kan være gode grunner til å endre på opprinnelsesland, for det kan ta enda mer tid enn beregnet å få biler hit fra Tyskland. Det mangler nemlig ikke på utfordringer:

I vinter var det miljøprotester som førte til opphold i skogryddingen som skulle gi plass til Giga Berlin, tidligere kjent som Gigafactory 4.

Bilfabrikken er nå under godt fremskreden bygging, men nylig ble det igjen stopp i skogen. Denne gangen dreier det seg om skogrydding som er nødvendig for å få plass til kommende anlegg og infrastruktur som også er planlagt på området.

Det skal etter planene også bygges en batterifabrikk. Målet er at denne skal bli verdens største, når den en dag står ferdig.

Skogsområdet er ikke er noe naturreservat eller naturskog, men skogplantasjer. Likevel: Nok en gang har en domstol beordret stans i arbeidene, mens innsigelser fra miljøorganisasjoner behandles.

Avgjørelsen ble først omgjort en gang, men igjen bekreftet etter innsigelser fra organisasjonene.

Det er bekymring for at livsgrunnlaget til lokale dyrearter skal forsvinne - fremfor alt skal det dreie seg om slanger og øgler.

Betalingsproblemer

I tillegg til skogproblemene er det kommet til byggestans på selve fabrikken grunnet manglende innbetaling av et depositum på 100 millioner euro (over en milliard kroner).

Summen skal være en garanti for myndighetene i tilfelle anleggene til syvende og sist ikke blir autorisert og må rives.

Den skulle vært innbetalt i forrige uke.

Tesla har fått en frist til 4. januar for innbetalingen; etter den datoen vil gjeldende byggetillatelser bli trukket tilbake hvis ikke pengene er på konto, noe som ville bli dramatisk for den videre fremdriften.

Forsinkelse truer

Som om ikke det var nok, ser det ikke ut til at det akkurat er kø for å søke jobb hos elbilprodusenten. Og dette står i skarp kontrast til situasjonen de fleste andre steder der Tesla har etablert seg.

Tesla i Tyskland må få på plass opp mot 7000 ansatte så raskt som mulig. De første bilene skal etter planen rulle ut fra Berlin-anlegget allerede i juli neste år, altså om mindre enn åtte måneder.

Etter det vil det bli nødvendig å ansette ytterligere 5000 personer for å øke produksjonen til full planlagt kapasitet.

Mangel på kvalifiserte søkere

Derfor er det bekymringsverdig at det fortsatt mangler folk til 5000 av de 7000 stillingene som må fylles, skal vi tro informasjon den tyske bransjeavisen Automobilwoche har fått fra interne kilder.

Den amerikanske produsenten vil i tillegg ha behov for mer enn 100 høyt kvalifiserte ingeniører.

Problemet er ikke at det er mangel på arbeidssøkende i det østlige Tyskland der Tesla etablerer seg, men at de som har de nødvendige kvalifikasjonene lett finner arbeid andre steder.

Tesla anses ikke som attraktivt nok, for øvrig et problem også Volkswagen har hatt å stri med på dette nivået.

Beskrives som «ville vesten»

Problemet blir ikke mindre av at Tesla og Musk har pådratt seg et dårlig rykte i Tyskland når det gjelder lederstil og arbeidsforhold.

Tyske medier har brakt historier om kaos, krangler og vilkårlige oppsigelser. Automobilwoche har beskrevet situasjonen der fabrikken er under oppføring som «vill vest».

Tesla ønsker dessuten ikke at de ansatte organiserer seg.

Den mektige fagforeningen IG Metall, med sine 2,3 millioner medlemmer, er på kollisjonskurs med Musk, ifølge Bloomberg. Den vil ha slutt på at arbeidsgiveren Musk ikke behøver å forholde seg til kollektivt forhandlede avtaler.

Økonomiminister Jörg Steinbach, som i sin tid satte mye inn på å få Tesla til Tyskland, ønsker også at det skal inngås kollektive avtaler hos Tesla.

Det er ikke en spesifikt tysk utfordring, for øvrig: Musk var i sin tid i en lignende situasjon angående Giga Nevada i USA.

«25 Guns»

Det er mye som står på spill i Brandenburg.

Elon Musks ambisjon er at bilfabrikken skal produsere med full kapasitet allerede i 2022. Til det trengs det 12.000 ansatte, uten å regne med de langt flere arbeidsplassene som med tiden kan skapes indirekte, hvis oppskaleringsplanene til den amerikanske produsenten følges.

Det skal etter planen produseres en halv million biler allerede første fulle produksjonsår, i begynnelsen hovedsaklig Tesla Model Y.

Batterifabrikken skal fra starten ha en produksjonskapasitet på 20 GWt per år og de nye, større XL 4680-battericellene skal produseres der i stor skala.

En innsatsstyrke , bestående av 25 ledere som har Musks fulle tillit, får ansvaret for å få det hele opp og gå i tide. De har fått tilnavnet «25 Guns».