SKAL KLARE SEG SELV: Med den nye FSD-programvaren skal Teslas Autopilot etterhvert bli i stand til å navigere på egenhånd også i slike komplekse omgivelser.

Beta-versjonen rulles ut nå:

Norge neste for helt selvkjørende Tesla

Tesla introduserer selvkjøringsteknologien for fullt, men advarer samtidig: «Kan gjøre feil på det verste tidspunktet». Nå er Norge neste land hvor teknologien gjøres klar.

Publisert

Det er Tesla selv som advarer om at selvkjørende-funksjonene i FSD-programvaren de nylig lanserte (FSD står for Full Self Driving, eller helt selvkjørende) må overvåkes kontinuerlig av føreren.

Selv om FSD skal muliggjøre autonomi på nivå tre, må den inntil videre holdes på nivå to.

Dette er nemlig en såkalt tidlig betaversjon, en versjon av programvaren som slippes for testing av utvalgte brukere.

Definisjonene på de fem nivåene for førerstøtte, definert av SAE, finner du her.

Norge og Canada

FSD early beta ble rullet ut i USA relativt nylig, og Elon Musk har nå avslørt at de neste testmarkedene som får lov til å ta i bruk den nye programvaren, er Norge, samtidig med Canada.

Musk fortalte dette i en tweet som svar på en oppfordring fra en norsk Tesla-eier.

Den helt omskrevne Autopilot-programvaren begynte å installeres på utvalgte biler i løpet av oktober.

Blant annet vil disse Tesla-modellene kunne svinge selv i veikryss og skifte fil på egenhånd, også i bytrafikk – en trafikksituasjon som er mye mer kompleks enn ute på landevei og motorvei.

Erfaringene som høstes inn gjennom testingen vil brukes til videre oppdatering og kontinuerlig forbedring av bilenes selvkjørende egenskaper.

Advarer testførerne

Det mangler ikke på kritiske røster som mener det er uansvarlig av Tesla å bruke vanlige bilister til å teste ut programvare under utvikling i trafikken.

Bilprodusenten sørger da også for å være ekstra tydelig i teksten som annonserer oppdateringen:

«FSD er i en tidlig betaversjon med begrenset tilgang og må brukes med ekstra varsomhet. Den kan gjøre feil på det verste tidspunktet, så behold alltid hendene på rattet og vær ekstra oppmerksom på veien. Ikke stol blindt på systemet.

Når FSD er aktivert vil bilen din foreta filskifter, foreta valg der veien deler seg for å følge oppsatt rute, navigere rundt andre kjøretøy og gjenstander, og svinge til venstre eller høyre.

Bruk «helt selvkjørende»-funksjonene i begrenset beta bare dersom du er oppmerksom på veien til enhver tid og klar til å gripe inn umiddelbart, særlig rundt uoversiktlige svinger, overganger, veikryss og i trange kjøresituasjoner. »