BREMS: Mangelen på databrikker rammer bilindustrien hardt,.

Nye tall for bilproduksjonen:

Vil lage 9,4 millioner færre biler enn ventet

Halvlederkrisen får stadig større konsekvenser for bilindustrien. Nye anslag viser at det vil bli produsert 9,4 millioner færre biler enn planlagt i 2021.

Publisert Sist oppdatert

Det viser nye tall fra analyseselskapet AutoForecast Solutions (AFS), som gjennom hele 2021 har gitt oppdaterte tall på hvilke konsekvenser mangelen på databrikker faktisk vil få.

Og de tallene har stadig blitt høyere.

Anslagene som kom denne uka er 55 prosent høyere enn estimatene de serverte for to måneder siden.

Og det er ikke slik at kurven flater ut: De siste tallene på produksjonsutsettelser er 880.000 høyere enn det som kom for bare en uke siden.

Nå er det ventet at databrikkemangelen vil færre til at det blir produsert 9,4 millioner færre biler i 2021 enn det var lagt opp til. Hittil har 8,2 millioner produksjoner allerede blitt stanset.

Bare i Europa blir reduksjonen trolig på 2.713.000 biler, ifølge AFS.