SLUTT FRA 2030? Stadig flere land går inn for å forby salg av nye biler som slipper ut eksos.
SLUTT FRA 2030? Stadig flere land går inn for å forby salg av nye biler som slipper ut eksos.

Presset øker mot forbrenningsmotoren:

Ni land vil ha europeisk forbud mot bensin- og dieselbiler

Ni EU-land har sendt et brev til EU-kommisjonen der de ber om at det innføres fossilbilforbud i hele EU.

Publisert

Fra 2030 blir det forbudt å selge nye biler med bensin- eller dieselmotor i Tyskland. Det ventes at Storbritannia vil ta en lignende beslutning om ikke lenge.

Nå har ni EU-land undertegnet et brev med krav om at det må komme et generelt forbud for hele EU, og oppfordrer EU-kommisjonen til å fastsette en dato for å innføre et slikt forbud.

Det skriver det svenske bilnettstedet Mestmotor.se.

De ni landene er Danmark, Nederland, Østerrike, Belgia, Hellas, Irland, Litauen, Luxembourg og Malta.

Initiativet skriver seg inn i listen over foreslåtte tiltak for å gjøre hele EU-sonen klimanøytral innen 2050 for å nå klimamålene i Paris-avtalen.

Kan «i praksis» komme før

I Sverige har Isabella Lövin, som inntil nylig var klima- og miljøminister, ivret for et slikt forbud allerede i flere år, og også den svenske regjeringen er positiv til å gå inn for dette.

I Norge har som kjent Stortinget vedtatt et mål om at alt nybilsalg skal være nullutslippsbiler fra 2025, men det er ikke flertall for forbud. Samtidig blir 100-prosentsmålet omtalt i stadig vagere termer fra regjeringshold.

Det tyske bilindustriforbundet uttalte i fjor høst at EU-kommisjonens forslag til kommende utslippsnormer for forurensende avgasser, EU-7, i praksis innebærer at det uansett ikke vil bli mulig å selge fossilbiler fra 2025.

De har kalt de nye utslippsstandardene, dersom de trer i kraft basert på forslagene som ble lagt frem, et «de facto-forbud mot forbrenningsmotoren».