– VIL BEDRE FORBRUKERVERNET: Samferdselsminister Knut Arild Hareide mener et offentlig tilgjengelig skaderegister for bil vil styrke trafikksikkerheten.

Vil ha skaderegister:

Du skal få sjekke bruktbilskader

Et offentlig skaderegister for bil vil styrke trafikksikkerheten, mener samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Nå skal et slikt register utredes.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen mener det er hensiktsmessig og fornuftig å etablere et offentlig tilgjengelig skaderegister for bil.

Vegvesenet fikk i fjor oppdrag av Samferdselsdepartementet å utrede behovet for å tilgjengeliggjøre skadeopplysninger for bil.

De mener et slikt register kan hindre at kjøretøy med skader av betydning for trafikksikkerheten blir omsatt i bruktbilmarkedet og brukt på norske veier, dersom det ikke kan dokumenteres at kjøretøyet er forsvarlig reparert.

Samferdselsdepartementet vil arbeide videre med denne saken.

– Et slikt register vil bedre forbrukervernet ved bruktbilkjøp og ikke minst styrke trafikksikkerheten, fordi det vil gjøre oss tryggere på at biler med alvorlige skader ikke vil kjøre på veiene våre, sier Hareide.

(©NTB)